kuvakorkeus:

Pohjois-Pohjanmaan ilmastopäästöt

 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) laskee vuosittain maakuntien ja kuntien kasvihuonekaasupäästöt yhdenmukaisella,  ALas-päästölaskentajärjestelmällä. Kuntien ilmastopäästöt vähenivät tuoreen laskelman mukaan 5,5 prosenttia vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna. Suurin pudotus tapahtui sähkön käytön päästöissä, koska sähköntuotannon päästöt laskivat Suomessa merkittävästi. Myös kaukolämmön, teollisuuden ja tieliikenteen päästöt laskivat, kun taas työkoneiden, maatalouden ja vesiliikenteen päästöissä kehitys ei ollut yhtä myönteistä. Kuntien välillä on kuitenkin suuria eroja päästöjen jakautumisessa eri sektoreille ja niiden kehityksessä.

Pohjois-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöt pysyivät keskimäärin edellisvuoden suuruisina. Kulutussähkön ja teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt vähenivät noin 20 %, sähkölämmityksen 16 % ja tieliikenteenkin 4 % verran. Kaukolämmön osalta havaittiin päästöjen nousua 7 % edellisvuoteen verrattuna. Hienoista nousua nähtiin myös vesiliikenteen ja maatalouden osalta. Kuntien välillä on Pohjois-Pohjanmaalla suuriakin eroja päästöjen jakautumisessa eri sektoreille ja niiden kehityksessä. Eroja selittävät muun muassa elinkeinorakenne ja uusiutuvan energian tuotannon jakautuminen.

Pidemmällä aikavälillä päästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Tarkastelujaksolla 2007-2019 keskimääräinen muutos on ollut -25 prosenttia. Kuntien päästöjä ovat vähentäneet merkittävästi kulutussähkön ja sähkölämmityksen päästöjen väheneminen, öljylämmityksen korvaaminen muilla lämmitysmuodoilla, teollisuuden ja jätteiden käsittelyn päästöjen väheneminen sekä tuulivoiman rakentaminen. Tuulivoiman päästökompensaatio Pohjois-Pohjanmaalla on 12 vuoden tarkastelujaksolla kasvanut merkittävästi ja tulevina vuosina sen merkitys entisestään korostuu. 

 

Laskelmat ovat saatavissa hiilineutraalisuomi.fi -sivustolla.

 Päästöjen kehitys sektoreittain vuosina 2005-2019 Pohjois-Pohjanmaalla

 

 Päästöjen jakautuminen vuonna 2019 Pohjois-Pohjanmaalla 

 

 

 Päästöjen kehitys vuosina 2005-2019 Pohjois-Pohjanmaalla