Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Maaseuturahasto MTK

HYMYT – Hyvinvoivat maaseudun yritykset

HYMYT-hanke tuottaa hyvinvoivan maaseutuyrityksen toimintamallin maatilojen ja maaseutuyritysten osaamisen, kannattavuuden ja yrittäjien hyvinvoinnin lisäämiseksi. Hanke on tarkoitettu Pohjois-Pohjanmaalla toimiville luonnonvara-alan yrityksille tai yrityksille, jotka toimivat yrityssymbioosissa maaseudun luonnonvara-alan yritysten kanssa.

Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2019–31.07.2023. 

Tule mukaan!

Etsimme mukaan hankkeeseen luonnonvara-alan yrittäjiä, joiden yrityksissä toiminnallisuuden, talouden ja hyvinvoinnin prosessit ovat kunnossa sekä niitä, joilla on vielä parannettavaa samoilla alueille. Etsimme mukaan myös maatiloja, joiden yrittäjillä on edessään vielä 5–15 työvuotta ja mietinnässä, miten tilan toimintaa pitäisi kehittää, että siitä olisi toisen yrittäjän hyvä jatkaa. Luopuva yrittäjä voi samalla löytää uusia mahdollisuuksia käyttää osaamistaan uusissa työtehtävissä.

Hanke on saanut rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Hanketta hallinnoi Oulun ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhdessä MTK Pohjois-Suomi ryn kanssa.