Tavoitteet

HYMYT-hankkeessa tehtävillä toimenpiteillä

  • parannamme maaseutuyrittäjien ammatillista ja liiketaloudellista osaamista
  • kohennamme yritysten kannattavuutta
  • laajennamme yritysten välisiä yhteistyö- ja tukiverkkoja sekä
  • parannamme yrittäjien työkykyä ja työhyvinvointia
  • etsimme uusia ansaintamahdollisuuksia maaseudun yrityksille.

Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät Pohjois-Pohjanmaan luonnonvara-alan maaseutuyritykset sekä yritykset, jotka muodostavat luonnonvara-alan maaseutuyritysten kanssa verkostoja ja yrityssymbiooseja.

Kun tulet mukaan toimintaamme, saat käyttöösi hankkeessa luodun toimintamallin, pääset soveltamaan uutta tietoa ja tuottamaamme materiaalia käytännön työhösi ja yritystoimintasi kehittämiseen.