Kokko Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittäminen


OKM

Vastuullinen yksikkö

Digitaaliset ratkaisut

Hankkeen kesto

01.09.2021 - 31.12.2023

Hankkeen kotisivu

kopeyhteiso.fi (tiedot päivittyy syksyllä 2021) 


Hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamista, jotta heillä on valmiuksia toimia digitalisoituvissa ja yhteisöllisissä toimintaympäristöissä. Samalla he kehittävät oman korkeakoulun pedagogisia käytäntöjä ja toimintamalleja.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamista, jotta heillä on valmiuksia toimia digitalisoituvissa ja yhteisöllisissä toimintaympäristöissä. Samalla he kehittävät oman korkeakoulun pedagogisia käytäntöjä ja toimintamalleja.

Hankkeen toteutus

Tavoitteena on syventää osaamista digitaalisin ja yhteisöllisiin toimintaympäristöihin seuraavin osaamistavoittein:
1. Vertaisoppimista mallintamalla ja hyödyntämällä sitä laajemmin korkeakouluissa(vertaisoppiminen)
2. Tuottamalla osaamista ja työkaluja vuorovaikutuksellisen ohjauksen ja opetuksen toteuttamiseen digitaalisessa oppimisympäristössä (digiopetus- ja ohjaustyökalut)
3. Korkeakoulutuksen kehittäjien ja kouluttajien pedagogisen asiantuntijuuden ja verkostojen kehittäminen koulutuksen avulla, ja tämän kehittymisen tutkimus.
4. Rakentamalla jatkuvan oppimisen pedagogista mallia osaamisperustaisesti (jatkuvan oppimisen pedagogiikka)
5. Vahvistamalla ymmärrystä korkeakouluyhteisön hyvinvoinnista, sitä vahvistavista ja haastavista tekijöistä huomioiden hyvinvoinnin sisältöjä pedagogisessa kehittämisessä (hyvinvoiva korkeakouluyhteisö)
6. Tutkimalla ja kehittämällä malleja pedagogisen johtamisen käytännöistä opetuksen ja hallinnon rajapinnassa (pedagoginen johtaminen)

Tulokset

Kouluttajien ja kehittäjien osaaminen on hankkeen myötä laajentunut ja olemme luoneet konkreettisia toimintamalleja digi– ja yhteisöllisissä oppimisympäristöissä toimimiseen. Näitä innovaatioita on hyödynnetty korkeakouluopettajien työn tukemisessa ja se on lisännyt opiskelijoiden oppimisen laatua ja edistänyt opintoja. Osaamisteemakohtaiset tulokset:
1. Vertaisoppiminen: luotu vertaisoppimisen pysyvä rakenne
2. Digiopetus- ja ohjaustyökalut: tuotettu työkaluja vuorovaikutuksellisen ohjauksen ja opetuksen toteuttamiseen digitaalisessa oppimisympäristössä
3. Yhteisölliset toimintaympäristöt: tutkittu ja kehitetty yhteisöllisen oppimisen malleja digitaalisiin ympäristöihin
4. Jatkuvan oppimisen pedagogiikka: rakennettu jatkuvan oppimisen pedagoginen malli
5. Hyvinvoiva korkeakouluyhteisö: hyvinvointiosaaminen on vahvistunut ja kehitettyjä malleja ja materiaaleja hyödynnetään laajasti
6. Pedagoginen johtaminen: syntynyt kehittämismalleja ja työkaluja pedagogiseen johtamiseen

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio