UCNDrone - UAS (Drone) University Collaboration Network


OKM

Vastuullinen yksikkö

Informaatioteknologia

Hankkeen kesto

01.02.2021 - 31.01.2023


Avustus haetaan korkeakoulujen verkostomaisen yhteistyön tukemiseen sekä erikoistumiskoulutusten kehittämiseen luomalla miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin liittyvä yhteistoimintamalli.

Tavoitteet

Avustuksella luodaan kymmenen korkeakoulun verkostomainen toimintamalli, jolla vahvistetaan miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmin liittyvää koulutusta ja tutkimusta ja vastataan yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin elinkeinoelämää kuunnellen. Verkostossa kehitettävät ratkaisut ja koulutus liittyvät keskeisesti nouseviin teknologioihin, yhteiskunnan muutokseen ja vihreään teknologiaan. Korkeakoulu osallistuvat hankkeeseen omien strategisten painopisteidensä mukaisesti ja aidon monialaisesti.
Kokonaisbudjetti 823 116 €
Haettavan avustuksen määrä yhteistyöverkosto 493 869 €
Oamkin budjetti 100 750 €
OKM:ltä haettava osuus 60 450 €
Oma Oamkin rahoitus 40 300 €

Hankkeen toteutus

Hanketta johtaa Oamk. Työ toteutetaan eri työpaketeissa seuraavasti (suluissa vastuukorkeakoulu) kaikkien korkeakoulujen yhteistyössä:
TP1: Verkostomaisen toimintamallin organisointi (Metropolia AMK)
TP2: Koulutus (TU)
TP3: Tutkimus (OY)
TP4: Sidosryhmäkommunikaatio (Centria)
TP5: Verkostomaisen toiminnan vakiinnuttaminen (XAMK)
TP6: Hankkeen hallinnointi (Oamk)
Tässä työpaketissa luodaan hallinnolliset työkalut ja prosessit, jotta hanke voidaan toteuttaa aikataulussa ja budjetissa siten, että se saavuttaa tavoitteensa.

Tulokset

1. Ymmärrys suomalaisesta osaamisesta drooniteknologioissa ja sen suhde teknologian eturintamaan kansainvälisesti sekä koulutuksen että elinkeinoelämän kanssa verkottuneen tutkimuksen näkökulmasta.
2. Monipuolinen ja laadukas koulutustarjonta (miehittämättömät ilma-alukset ja liitännäisteknologiat) huomioiden joustava ja jatkuva oppiminen sekä yhteistyöopinnot.
3. TKI-aktiviteetteja sekä verkoston yksittäisten korkeakoulujen että verkostosta muodostettujen kumppanuuksien pohjalta. Yhteistyö mm. työpajatoiminnan merkeissä.
4. Kansainvälisesti merkittävä ja kilpailukykyinen, yhteistoimintaan sitoutunut verkosto, joka pystyy tarjoamaan koulutusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
5. Vakiintunut tutkimusyhteistyö kansainvälisellä kentällä (mm. EU:n puite- ja innovaatio-ohjelmahaut).
6. Sivusto, jolla jaetaan koulutuksia, saavutettuja tutkimustuloksia ja tietoa alan tapahtumista, kuten verkoston järjestämistä seminaareista ja podcasteista.
www.uas-finland.eu

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio