LYSTI : Luota itseesi ja työllistymiseesi


Vastuullinen yksikkö

Liiketalous

Hankkeen kesto

12.06.2020 - 28.02.2023

Hankkeen kotisivu

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoim..


 

Tavoitteet

LYSTI-hankkeessa kehitetään uusia malleja ammatilliseen työharjoitteluun, monialaisiin opintojaksoihin, sekä tutkintojen loppuunsaattamiseen, että opintojen jälkeisen työllistymisasteen nostamiseen. Ydinajatuksena hankkeessa on nykyisen yksi-työharjoittelija-per-yritys-mallin sijaan kehittää kokeilujen kautta harjoittelumalli, jossa harjoittelupaikassa on 2-3 opiskelijan monialainen tiimi. Lisäksi pilotoidaan virtuaalista harjoittelua. Hankkeen tuloksina ovat uusi kokeiltu ja vakiintuneeseen käytäntöön viety malli työharjoitteluun, korkeakoulun ja työelämäyhteistyön uudistamiseen, opiskelijoiden työllistymisen kasvu kohtaanto-ongelman vähentämiseksi, opiskelijoiden työllistyminen uusille aloille ja opiskelijoiden tulevaisuuden työelämäosaamisen uudentuminen.

Hankkeen toteutus

Monialaisen harjoittelumallin kehittäminen
Virtuaalisen harjoittelun kehittäminen
Pilotointi (kevät 2021, syksy 2021, kevät 2022)

Tulokset

Kehitetty uusi malli, toimintatavat ja menetelmät monialaiseen harjoitteluun

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio