Teknologialla osallisuutta - verkostolla vaikuttavuutta - TEKOS


OKM

Vastuullinen yksikkö

Digitaaliset ratkaisut

Hankkeen kesto

01.12.2020 - 31.12.2023

Hankkeen kotisivu

https://www.roboai.fi/tekos/ 


 

Tavoitteet

TEKOS hankkeessa edistetään osallisuutta hyödyntäen älyvaate- ja älyhuonekaluteknologiaa. Teknologian avulla voidaan edistää esimerkiksi yksilön kommunikaatiota, itseilmaisua ja osallistumisen mahdollisuuksia.

Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoimana Tampereen yliopiston, Turun yliopiston monitieteisen Sote-akatemian sekä Oamkin kanssa luodaan moniammatillinen ja jatkuvasti kehittyvä verkosto koulutuksen ja tutkimuksen kautta. Moniammatillinen verkosto kerää yhteen terveysteknologian, toimintaterapian, puheterapian ja erityispedagogiikan alojen tutkijat, opettajat ja opiskelijat sekä kentällä toimivat ammattilaiset. Päämääränä on teknologiavalmiuksien tukeminen ei-teknisillä osallisuuden asiantuntija-aloilla ja asiakaslähtöisen sekä asiakasta osallistavan näkökulman edistäminen teknisillä aloilla.

Hankkeen kuluessa tunnistetaan osaamispuutteita ja luodaan tulosten ja koulutustarpeiden pohjalta koulutusaihioita sekä uusia tutkimusavauksia.

Hankkeen rahoitus: OKM

Hankkeen toteutus

TP1 verkoston toimijoiden tunnistaminen ja törmäyttäminen

TP2 työpajasarja osallisuutta tukevan teknologian kehittämisestä ja moniammatillisesta yhteistyöstä

TP3 uusien toimintatapojen pilotointi ja osaamistarpeiden tunnistaminen

TP4 tulosten levitys. Pajojen ja pilotointien tulokset julkaistaan eri yleisöä tavoittavissa foorumeissa ja hankkeen järjestämässä webinaarissa. Tulosten levittämisen tueksi verkoston jäsenet tarjoavat valmennusta uusien toimintatapojen ja älyvaate- ja älyhuonekalukonseptien soveltamisen ja käyttöönoton tueksi

TP5 koulutusaihiot ja uudet tutkimussuunnat. Hankkeen tulosten pohjalta luonnostellaan korkeakouluyhteistyössä toteutettavia koulutusaihioita ja uusia tutkimusavauksia

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio