Pohjois-Pohjanmaan teollisuushamppuklusteri


ELY-keskus

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Vastuullinen yksikkö

Vähähiilisyys

Hankkeen kesto

01.02.2022 - 14.04.2023


 

Tavoitteet

Teollisesti hyodynnettava kuituhamppu on kasvi, jonka kasvattamisen ja jalostamisen lisaamisella voidaan merkittavasti
edistaa alueen kuntien elinvoimaa seka Suomen ja EU:n hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista. Raaka-aineena
kuituhamppu on monipuolinen, antibakteerinen ja luja. Sen ominaisuudet mahdollistavat monipuolisen kayton ja kuituhampusta
voidaan valmistaa tekstiilikuituja, rakennusmateriaaleja, paperia, biokomposiitteja, huonekaluja, lasikuitua, multaa,
kasvualustoja ja polttoainetta.
Hankkeen tavoitteena on teollisuushampun ymparille rakentuvan uuden ekosysteemin kehittyminen siten, etta ekosysteemi
pitaa sisallaan toimijat aina viljelysta korkean jalostusasteen tuotteita valmistaviin yrityksiin.

Hankkeen toteutus

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet on jaettu kolmen eri tyopaketin alle.
1. Nykytilan kartoittaminen ja kehitystarpeiden tunnistaminen
2. Teollisuushampun mahdollisuuksista viestiminen
3. Ekosysteemin rakentumisen tukeminen

Tulokset

Hankkeella pyritaan luomaan liiketoiminnan edellytyksia arvoketjuun, jonka alkupaassa on alkutuotanto ja loppupaassa
korkean jalostusasteen tuotteiden valmistajat. Eettisesti ja kestavasti tuotetun raaka-aineen jalostamiseen perustuva
liiketoiminta lisaa kohdealueen elinvoimaa ja vahvistaa alueen hyvinvointia. Hankkeen kohderyhmana ovat erityisesti startup- ja pk-yritykset. Maaseudun yritystoiminnan monipuolistuminen edistaa sekä taloudellista että sosiaalista hyvinvointia.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio