AKKE OIA 2021-2027 käynnistäminen


Vastuullinen yksikkö

Digitaaliset ratkaisut

Hankkeen kesto

01.04.2021 - 31.03.2023


Valtio-Oulun kaupunki ekosysteemisopimuksen käynnistäminen TEM:in kansallisella rahoituksella. Vuosille 2021-27 valtio solmii 15 yliopistokaupungin ja pääkaupunkiseudun kanssa kahdenväliset ekosysteemisopimukset, joiden tavoitteena on julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Sopimus on luonteeltaan aiesopimus, joka määrittää osapuolten
tahtotilan, tavoitteet ja painopisteet. Oulun kaupungin ekosysteemisopimuksen sisältö perustuu vuosille 2021 - 2027 valmistellun Oulu innovaatioallianssin puitesopimuksen sisältöön.

TEM osoitti päätöksessään 4.2.2021 500 000 euroa kansallista kehittämisrahoitusta Oulun ekosysteemisopimuksen käynnistämiseen liittyviin toimiin. Rahoituspäätökset tekee
Pohjois-Pohjanmaan liitto. Rahoitukseen vaaditaan 40 % omarahoitusosuus, jolloin käynnistämisen kokonaisrahoitus on yhteensä 835 000 euroa. Kaupunginhallitus on 17.5.2021 myöntänyt rahoituksen vuodelle 2021, loppuosa omarahoituksesta otetaan OIA:n perussopimuksen vuosimaksuista. Business Oulu vastaa koko hankkeen koordinoinnista sekä eri työpakettien ja koko hankkeen tulosten raportoinnista.

Rahoituksella käynnistetään OIA 2021-27 kärkiohjelmien konkreettiseen yhteiseen toteuttamiseen liittyviä suunnitteluprojekteja (työpaketteja) yhteensä 8 kpl:

TP1: OIA koordinaatiotyö
TP2: OIA Tulevaisuuden tietoverkot
TP3: Kohdeala 1 Oulu Data Space
TP4: Kohdeala 2 Kontinkankaan
hyvinvointikampus
TP5: Kohdeala 3 Vetyselvitys
TP6: Kohdeala 3:n "Arvonluontia kohti hiilineutraaleja arvoketjuja kiertotalouden ja
digitalisaation avulla" yhteistyömallin rakentaminen
TP7: Startup ja yrittäjyys esiselvitys
TP8: Yritysekosysteemien perusselvitys, kokoaminen ja ylösajo

Tavoitteet

Projektin päätavoitteena on Valtio-Oulun kaupunki ekosysteemisopimuksen mukaisten tehtävien käynnistäminen. Käynnistys tapahtuu kahdeksan suunnitteluprojektin avulla, joista Oamk osallistuu kolmeen.

TP2: OIA Tulevaisuuden tietoverkot
Tavoite: määritellä Oulun kaupungin status älykaupungin visioiden ja kehittämissuunnitelmien suhteen suhteessa muihin Eurooppalaisiin kaupunkeihin, tunnistaa ja valita tärkeimmät kehityskohteet ja konkretisoida toteutussuunnitelmat.

TP3: Oulu Data Space
Tavoite: Rakentaa Oulun OIA toimijoiden kanssa yhdessä datakyvykkyyksiä ja välineitä pitkällä
tähtäimellä, jotta Oulu on kilpailukykyinen alue datatalouden kehittyessä.

TP7: Startup ja yrittäjyys esiselvitys
Tavoite: Oulun alueen Startup-tilannekuvan päivitys

Hankkeen toteutus

TP2: Kartoittaa visiot älykaupunkien avainteknologioista, innovaatioalustoista ja palveluista. Koota yhteen Oulun kaupungin ja Oulun alueen yritysten älykaupungin toteuttamiseen liittyvät kehitysvisiot, testiympäristöt ja tiekartat; fokuskohteina Smart Campus, Kontinkangas, OuluZone, Asuntomessualue sekä ”normaali kaupunginosa”. Kartoittaa verrokkikaupunkien status ja valita parhaat käytännöt toteutusta varten. Järjestää 2-3 workshoppia ja haastatella yrityksiä. Määritellä tarvittavat jatkotoimenpiteet.

TP3: Osallistutaan tiekarttatyöhön. Valmistaudutaan EAKR-hakukierrokseen ja muihin rahoitushakuihin. Määritellään Oulu Data Space konsepti.

TP7: Oulun alueen startup-tilannekuvan päivitys (palvelut, kokonaisuudet, yritykset/yhteisöt). Osallistuminen kohdealan määrittelytyöhön (toimintamalli, pilottien valmistelu)

Tulokset

TP2: Yhteenveto älykaupunkien toteutukseen liittyvän tutkimuksen statuksesta. Yhteenveto Oulun kaupungin ja Oulun alueella toimivien yritysten visioista, kehityssuunnitelmista ja
-alustoista. Eurooppalaisten älykaupunkien/verrokkien kehittämisen status. Oulun kaupungin ja Eurooppalaisten kaupunkien status vertailu, parhaiden käytäntöjen valinta. Alustavat suunnitelmat (tavoite, tehtävät, volyymiarviot, aikataulut, konsortiot) kriittisimmille kehityshankkeille ja kehitysalustoihin tarvittaville investoinneille.

TP3: Hyväksytty tiekartta 2021 -27 (päivitetään vuosittain). Ensimmäinen(set) hakukierrokset tehty suunnitellusti. Oulu Data Space konseptiraami (dokumentti).


TP7: Päivitetty ”kartta” Oulun yrittäjyys/startup-ekosysteemistä. Ensimmäiset pilotoinnit määritetty (yhteistyössä kohdealan sparrauksen kanssa).

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio