OHJY - Ohjauksella hyvinvointia


OKM

Vastuullinen yksikkö

Digitaaliset ratkaisut

Hankkeen kesto

01.01.2021 - 31.01.2024


Korona on pakottanut korkeakoulujen opetuksen verkkoon. Opiskelijat kokevat yksinäisyyttä ja heiltä puuttuu yhteisöllisyyden tuntu. He eivät koe pääsevänsä osaksi korkeakouluyhteisöä. OHJY - ohjauksella hyvinvointia -hanke on OKM:n rahoittama hanke, jonka tarkoitus on vastata opiskelijoiden koronan aiheuttamiin haasteisiin.
Hankkeessa on mukana 11 osatoteuttajaa, joiden hanketoimenpiteet liittyvät hankkeen eri osatavoitteisiin. Eri osatavoitteiden piirissä toimivat tekevät yhteistyötä ja hyödyntävät toistensa tuotoksia.
Oamkin osaprojektin toimenpiteet liittyvät koko hankkeessa pääasiassa tavoitteeseen: Verkossa tapahtuvan tuen vahvistaminen. Oamkin toimenpiteet liittyvät verkossa tapahtuvan tutoroinnin kehittämiseen. Kehitettävä Study Group -tutoroinnin malli liitetään osaksi koko hankkeessa tuotettavaa mallia opiskelijahyvinvoinnin edistämisestä korkeakouluissa.

Tavoitteet

Päätavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisemällä
sekä vahvistamalla opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kiinnittymistä korkeakouluyhteisöön. Osatavoitteista: 1. Laadukkaasti
toteutettu hankehallinto, joka mahdollistaa toteuttajien monialaisen yhteistyön. 2. Verkossa tapahtuvan tuen vahvistaminen.
3. Fyysisten tapaamisten estyessä opiskelijoiden uudenlainen ohjauksen ja hyvinvoinnin tuen palveluohjausprosessin
rakentaminen on välttämätöntä. 4. Opiskelun tapahtuessa pääosin etäopiskeluna opiskelijoiden opiskelu- ja
elämänhallintataitojen vahvistaminen on tullut entistä ilmeisemmäksi. 5. Jotta opiskelijat saisivat kokonaisvaltaista tukea ja
jotta hyvät käytännöt juurtuisivat korkeakouluihin, hankkeessa toteutetaan opiskelijahyvinvoinnin edistämisosaamisen
vahvistamista. 6. Hankkeen tulosten juurruttamisen ja levittämisen tueksi hankkeessa tuotetaan malli
opiskelijahyvinvoinnin edistämisessä korkeakouluissa.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa Oamkin osaprojektissa on seuraavia toimenpiteitä:
- Kerätään opiskelijoiden kokemuksia ohjaukseen ja yhteisöllisyyteen liittyvissä asioissa erityisesti monimuoto-opintoja suorittavissa ryhmissä
- Kerätään kokemuksia ja hyviä käytänteitä opettajatutoroilta ja opettajilta erityisesti monimuotoryhmistä
- Valitaan tutoroinnin pilottiryhmät eri tutkinto-ohjelmista
- Osallistutaan pilottiryhmien tutorointiin
- Tehdään yhteistyötä projektin muiden toimijoiden kanssa
- kerätyn tiedon pohjalta kehitetään Study Group (SG) -toiminnan ja Study Group -tutoroinnin malli
- Levitetään tietoa SG-toiminnan ja SG-tutoroinnin mallista julkaisuina

Study Group tutoroinnin idea: www.oamk.fi/epooki/index.php?cID=2188

OHJY - ohjauksella hyvinvointia: https://korkeakoulutukee.fi/

Blogi: Keltaiset ja oranssit laput Study Group -tuutoroinnissa: https://ohjauksellahyvinvointia.diak.fi/keltaiset-ja-oranss...

Tulokset

Hankkeen Oamkin osaprojektin tulostavoitteita:
- Malli ja ohjeistus Study Group -toiminasta ja Study Group -tutoroinnista erityisesti monimuoto-opinnoissa
- SG-toiminnan ja SG-tutoroinnin käyttöönotto erityisesti Oamkin verkkoryhmien tutoroinnissa
- Julkaisuja hankkeen etenemisestä ja tuotoksista
- Koko hankkeen tulosten juurruttaminen ja levittäminen hankkeessa tuotetun mallin avulla opiskelijahyvinvoinnin edistämiseksi Oamkissa
- Opiskelijoiden yhteisöllisyyden tukeminen ja varhainen puuttuminen opiskelijan mahdollisiin ongelmiin

Blogi yhteenkuuluvuuden tukemisesta: https://oamk.fi/oamkjournal/2022/miten-tukea-yhteenkuuluvuu...

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio