PrintoFood


Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahasto..

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Vastuullinen yksikkö

Digitaaliset ratkaisut

Hankkeen kesto

01.01.2021 - 30.06.2023


 

Tavoitteet

Globaalit ruoantuotantoketjut ovat kestämättömiä, niin ympäristön kuin ruokaturvan näkökulmasta. Riittävä ruoantuotanto on pystyttävä turvaamaan olosuhteissa, joihin esimerkiksi kasvinjalostus tai nykyiset tekniikat ja menetelmät eivät ole mahdollisia. Toisaalta ruoantuotantoketjun uudistaminen on välttämätöntä, että voidaan huolehtia Pohjois-Suomen ruokaketjun kestävyydestä.

PrintoCent yhteistyöhön perustuvan hankkeen tavoitteena on selvittää ja demonstroida, minkälaisia uusia ruoantuotantoon soveltuvia tekniikoita ja menetelmiä painettavalla älykkyydellä voidaan toteuttaa hiilineutraalin ja kustannustehokkaan ruokaketjun eri vaiheissa (esim. hydroponiseen vertikaaliseen kasvatus) sekä etsiä elinkaarianalyysiin pohjautuen keinoja ruoantuotannon tehostamiseen ja luoda edellytyksiä uusien toimintamallien syntymiselle.


Suomessa kehitettyä painettavaa älykkyyttä ja rakenteellista elektroniikkaa hyödynnetään jo menestyksekkäästi autoteollisuudessa. Tällä hankkeella PrintoCent vie alan teknologista osaamista uudelle sovellusalueelle – ruokaketjuun. Oulun yliopiston, VTT:n, OAMK:n ja LUKE:n poikkitieteellisen yhteistyön seurauksena syntyy ainutlaatuinen ekosysteemi, jota yritykset voivat hyödyntävää liiketoimintansa kehittämisessä. Hanke tarjoaa tutkittua tietoa ja tukee näin välillisesti myös tutkimusperustaisen opetuksen kehittämisen tukena. Hankkeen tuloksena Oulun alueen painettavan älykkyyden alalla toimijat ovat kiinnostavia ja haluttuja yhteistyökumppaneita myös kansainvälisesti.

Hankkeen kohderyhminä ovat ruokaketjussa toimivat yritykset alkutuotannosta vähittäiskauppaan sekä painettavan älykkyyden ja rakenteellisen elektroniikan tuotekehitys- ja valmistustoimintaa keskittyvät yritykset. Toisena kohderyhmänä ovat tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, jotka voivat hyödyntää uuta tietoa ja teknologiaa oman osaamisen ja toiminnan kehittämisen tukena.

Hankkeen toteutus

Projektin tulosten saavuttamisen kannalta keskeisiä toimenpiteitä ovat:
1) Identifioidaan painettavan älykkyyden sovellusmahdollisuudet eri ruokaketjun osissa.
2) Kehitetään painettavan älykkyyden materiaali-, valmistus- ja suunnitteluosaamista ruokaketjun kannalta keskeisiin sovelluksiin.
3) Valmistetaan demonstraattori(t) painettavalla älykkyyden teknologioilla ja todennetaan niiden toimivuus käytännön koejärjestelyillä.
5) Tehdään demonstraattorille elinkaari- että kustannusanalyysi.
6) Laajennetaan painettavan älykkyyden ekosysteemiä ja tunnettuutta uusille sovellusalueille ja aktivoidaan investoreita.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio