ScalED - digitaaliset koulutusratkaisut koulutusviennissä


Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahasto..

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Vastuullinen yksikkö

Liiketoiminnan kehitys

Hankkeen kesto

01.04.2021 - 30.04.2023


ScalED eli digitaaliset koulutusratkaisut koulutusviennissä -hankkeen ensisijaisina tavoitteina ovat etäopetukseen, digitaalisiin sisältöihin ja teknisiin ratkaisuihin liittyvien tuotteiden ja niiden vientitoiminnan sekä sitä edistävien kehitysyhteistyövalmiuksen kehittäminen.

Hankkeessa luodaan skaalautuvia digitaalisia koulutusratkaisuja erityisesti kehittyvien maiden tarpeisiin. Ratkaisujen keskeiset teema-alueet ovat opetus ja kasvatus sekä kestävä kehitys ja kohteena perus- ja ammatillinen koulutus sekä jatkuva oppiminen. Koulutusratkaisuissa huomioidaan niin pedagoginen kuin digitaalinen skaalautuvuus nykyistä laajemmin. Hankkeen kautta edesautetaan koulutusvientitoiminnan kasvua ja tuodaan potentiaalisia markkinoita paikallisten toimijoiden saataville. Hankkeen aikana tehtävän kehitystyön ja järjestettävien tilaisuuksien kautta alueen koulutusorganisaatioiden ja yritysten osaaminen digitaalisten koulutusratkaisujen tuottamisessa lisääntyy.

Tähän liittyen hankkeen keskeisenä tavoitteena ja kehityskohteena on myös alueen yritysten ja oppilaitosten valmiuksien kehittäminen kehitysrahoitushankkeisiin. Nämä hankkeet ovat merkittävä osa koulutusvientiä, mutta puutteellisten valmiuksien vuoksi alueen organisaatiot eivät ole päässeet niihin mukaan. Parhaimmillaan
kehitysrahoittajien hankkeet edistävät ja rakentavat alueen public-private-yhteistyötä koulutusviennissä.

Hankkeessa kehitettäviä skaalautuvia digitaalisia koulutusratkaisuja voidaan myös hyödyntää referensseinä kehityspankkien tarjouskilpailuissa.

ScalED-hankkeen toimenpiteiden myötä alueen julkisten koulutusorganisaatioiden ja yksityisten toimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy ja tuottaa uusia ratkaisuja koulutusvientiin.

Hankekoordinaattori: Oulun yliopisto
Osatoteuttajat: Oamk, OSAO, Diak, Ouka / SIKU, BusinessOulu, Luovi

Varsinaiset kohderyhmät:
Pohjois-Pohjanmaalla koulutusviennin alalla toimivat tai toimintaansa aloittavat digitaalisia tai kestävän kehityksen koulutusratkaisuja kehittävät yritykset sekä hankkeen osatoteuttajina toimivat julkiset organisaatiot.

Välilliset kohderyhmät:
Pohjois-Pohjanmaan alueen kunnissa toimivat koulutusvientiä tekevät oppilaitokset sekä muut koulutusviennin kehittämisestä kiinnostuneet tahot. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat hankkeen kohdealueen ulkopuolella toimivat muut koulutusvientiverkostot sekä alueelliset, kansalliset ja kansainväliset sidosryhmät.

Hankkeen kokonaiskustannus on 567 543 euroa, josta Oamkin osuus on 83 176 euroa (15 %).

Miten hanke hyödyttää opiskelijoitamme: Pyrkimys 1-2 opinnäytetyötä. Myös harjoittelumahdollisuus selvitetään esim. DIB-opiskelijalle

Millaista lisäarvoa hanke tarjoaa alueen yrityksille ja organisaatioille: tuotekehitys, uudet markkina-avaukset, verkostot ja kanavat, markkinapilotointi

Julkaisut hankkeessa (Oamk): 1-3

Voiko hankkeesta syntyä palvelukokonaisuus, jota voimme myöhemmin myydä kannattavana maksullisena palvelutoimintana: kyllä

Tavoitteet

Tavoitteet:
1) kartoittaa kehitysyhteistyön valmiuksien ja skaalautuvien koulutusratkaisujen osaamisen nykytilaa alueella
2) nostaa kehitysyhteistyön valmiuksia ja edistää tarjouskilpailuihin osallistumista
3) edistää alueen koulutusratkaisujen kehittämistä kv-markkinoille
4) testata uusia koulutusratkaisuja kohdealueiden kumppaneiden kanssa
5) tukea viestinnällisesti hankkeen ja alueverkoston toimintaa ja tunnettuutta

Hankkeen toteutus

TP 1: Hankkeen hallinnointi (OY)
TP 2: Digitaalisten koulutusratkaisujen ja kehitysyhteistyön valmiuksien nykytilan ja kehityssuuntien selvittäminen (OY)
TP 3: Kehitysyhteistyön valmiudet (OSAO)
TP 4: Alueellinen yhteiskehittäminen (OUKA)
TP 5: Kansainvälinen tuotteistaminen (OAMK)
TP 6: Viestintä (DIAK)

Tulokset

Odotetut tulokset:
Hankkeen tuloksena syntyy skaalautuvia digitaalisia koulutusratkaisuja, jotka soveltuvat muun muassa kehittyvien maiden kasvaviin koulutustarpeisiin.

Lyhyellä aikavälillä alueelle syntyy uudenlaista osaamista ja mahdollisesti myös uusia yrityksiä, jotka tuottavat digitaalisia koulutusratkaisuja. Julkisten koulutusorganisaatioiden ja yksityisten toimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy ja tuottaa uusia ratkaisuja koulutusvientiin. Alueen toimijoiden tietoisuus erityisesti kehittyvien maiden koulutustarpeista ja koulutustoteutusten muodoista kasvaa.

Pidemmällä aikavälillä kasvaa alueen toimijoiden kyvykkyys vastata globaaleihin koulutuksen haasteisiin. Toimijoilla on kyky tuottaa yhteistyössä pedagogisesti ja teknisesti skaalautuvia digitaalisia koulutuspalveluja kasvaville koulutusmarkkinoille. Toimijoilla on myös kyky osallistua laajoihin kansainvälisten rahoittajien, kuten YK:n hankkeisiin.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio