DROPPI - Rohkeat droonikokeilut Pohjois-Pohjanmaalla / EAKR


Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahasto

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Vastuullinen yksikkö

Vähähiilisyys

Hankkeen kesto

01.06.2022 - 31.12.2023


Pohjois-Pohjanmaa on sitoutunut vauhdittamaan kansallista hiilineutraalisuustavoitetta ja on laatinut sitä työtä ohjaamaan ilmastotiekartan antamaan toimintaympäristön kehittämisen suuntaviivat, jotta alan kehittäjäorganisaatiot voisivat kohdistaa käytössä olevia resurssejaan oikein. Kehittämällä toimintaympäristöä ympäristö, talous, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset sekä korkeatasoinen TKI-tuki huomioiden ilmastonmuutoksen hillintä on sekä mahdollista että mahdollisuus.

DROPPI-hankkeen tavoitteena on löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaan alueelle tutkimalla ja hyödyntämällä miehittämättömien ilma-alusten (dronet) käyttöä uusissa tuotteissa ja palveluissa jotka tukevat vihreä siirtymää, hiilineutraalin ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamista ja kestävää kilpailukykyä niin yksityisellä kuin julkisella puolella.

Tavoitteet

Hankkeessa haetaan rohkeiden kokeilujen kautta sovelluskohteita ja ratkaisuja, joissa
miehittämättömien ilma-alusten avulla päästöjä ja energian käyttöä voidaan tehostaa eri osa-alueilla. Nämä osa-alueet ovat ilmastotiekartan kärkiteemat: 1) älykäs bio- ja kiertotalous, 2) kestävä, tehokas ja vähäpäästöinen energiantutotanto, 3) vähäpäästöinen liikenne, 4) maatalous hiilensitojana, 5) ilmastoviisas ja kiertotaloutta edistävä maankäyttö, 6) metsät ja suot hiilinieluina sekä 7) elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia luovat sektorirajat ylittävä yhteistyö ja toimintamallit.

Hanketoimijoiden näkökulmasta hanke parantaa osallistujien osaamista sekä kehittää innovaatioita alueelta löytyvien vahvuuksien pohjalta. Esimerkiksi teknologia- ja ympäristöosaamisen, pk-yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamisen sekä maaseutuelinkeinojen (maa- ja metsätalous) taitojen kohtauttaminen toteutetaan monialaisten rohkeiden kokeilujen kautta. Hankkeen rohkeat kokeilut toteutetaan temaattisesti ilmastotiekartan kärkiteemojen mukaisesti. Tämä varmistetaan kutsumalla hankkeen asiantuntijoiksi merkittävimmät toimijat, jotka ovat osallistuneet Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan laatimiseen.

Hankkeen toteutus

Toimenpide 1 Tilannekuvan kartoitus
Toimenpide 2: Rohkeat kokeilut
Toimenpide 3: Tiedotus ja viestintä
Toimenpide 4 Hankkeen hallinnointi

Tulokset

Hankkeen tuloksina syntyy: 1) julkinen raportti Pohjois-Pohjanmaan tilannekuvasta, 2) verkkosivusto, 3) 5 kpl droneteknologioita hyödyntävää ilmastokartan tavoitteita edistävää rohkeaa kokeilua Pohjois-Pohjanmaan alueella 4) palvelu- ja yhteistoimintamalli sekä 5) uudet miehittämättömiä ilma-aluksia hyödyntävät tuote- ja palvelukonseptit.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio