BioDiPi - Biotalouden Digi Pilotit


Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahasto

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Hankkeen kesto

01.01.2020 - 30.09.2023

Hankkeen kotisivu

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoim..


Luonnonvarojen maailmanlaajuinen kestämätön käyttö vaarantaa niiden riittävyyden väestönkasvun, ilmastonmuutoksen, fossiilisen energian ehtymisen ja kaupungistumisen megatrendien paineessa. Rajallisten luonnonvarojen riittävyyttä voidaan parantaa hävikkejä vähentämällä, kierrätystä lisäämällä ja tuottavuutta kasvattamalla. Toisaalta Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla on vielä vajaasti hyödynnettyjä uusiutuvia luonnonvaroja, jotka ovat otettavissa käytön piiriin. Uusiutuvien luonnonvarojen lisäksi maakunnassa on runsaasti siihen liittyvää yritystoimintaa ja teollisuutta sekä vahvaa ICT-osaamista. Luonnonvarojen riittävyyttä edistämään ja vajaasti hyödynnettyjen uusiutuvien luonnonvarojen käyttöönottoa tukemaan tarvitaan uusia digitaalisia ratkaisuja. Tämä hanke aktivoi ICT-yrityksiä tuottamaan biotalouden arvoketjujen yritysten käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja.
Hankkeen kohderyhmänä ovat biotalouden arvoketjujen yritykset ja palveluntarjoajat sekä ICT-alan yritykset. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä tukipalveluorganisaatiot, kuten seudulliset yrityspalvelut.

Tavoitteet

Hankkeen kantavana tavoitteena on aktivoida ICT-yrityksiä tuottamaan biotalouden arvoketjujen yritysten käyttöön uusia digitaalisia palveluja, sovelluksia ja laiteratkaisuja, jotka auttavat alan yrityksiä kehittämään toimintaansa. Yritystoiminnan kasvua haetaan luonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä biotaloudessa. Maakunnassa tärkeä ja jatkossa merkitystään kasvattava bioala on suurien haasteiden edessä ja tarvitsee tuekseen innovaatioita. ICT:n ja bioalan tiiviimpi yhteistyö vahvistaa molempia toimialoja, ja ICT-alan yrityksissä tämä näkyy entistä parempina mahdollisuuksina tuottaa uusia palveluja ja tuotteita.

Hankkeen toteutus

Toiminta käynnistetään kolmella etukäteen valitulla pilotilla:
1.Biotalouden tuotantolaitosten sivuvirtojen optimointi- ja logistiikkatyökalu
2.Alueellinen rehusiilojen inventointi- ja logistiikkasovellus
3.Metsävaratiedon analysointityökalu
Näiden lisäksi etsitään muita biotalouden sovellusaloitteita, joita voi löytyä esim. uusiutuvan energian käyttöönotossa, energiatehokkuuden lisäämisessä ja muussa vähähiilisyyttä tukevassa toiminnassa sekä ympäristövaikutusten arvioinnissa. Aloitteista tehdään toteutettavuusarvioinnit kartoittamaan sovelluksen tuottama lisäarvo biotalouden arvoketjuille. ICT-alan liiketoimintapotentiaalia arvioidaan sovelluksen kysynnän, kilpailevien ratkaisujen, tuotantoprosessin sekä kustannusten ja hinnoittelun näkökulmasta. Kehitettäviksi otetaan aloitteita, jotka tuottavat lisäarvoa biotalouden arvoketjuun ja joilla on nähtävissä liiketoimintapotentiaalia. Kehitettäville sovelluksille määritetään aloitteiden kaupallistamiseksi vaadittavat toimenpiteet.

Tulokset

Hanke tuottaa lisäarvoa viemällä eteenpäin jo tunnistettuja ja aiemmin tunnistamattomia potentiaalisia aloitteita, joita ei ole voitu aiemmin edistää tai joiden vaikutuksia ja kannattavuutta ei ole selvitetty. Kehitystyön tuloksena syntyy digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja sekä aihioita, malleja, testituloksia tai kehitysehdotuksia, joita yritykset voivat hyödyntää omassa tuotekehityksessään. Tuloksena voi olla myös työkaluja kuten esimerkiksi laskureita, joita biotalousyritykset voivat hyödyntää oman toimintansa kehittämisessä. Hanke kiihdyttää ”biodigitalisaatiota” Pohjois-Pohjanmaalla ja tuottaa kilpailukykyä alueen yrityksille.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio