Tuotanto 2027


Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahasto..

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Vastuullinen yksikkö

Vähähiilisyys

Hankkeen kesto

01.01.2021 - 31.07.2023


 

Tavoitteet

Tuotanto 2027 hankkeessa nostetaan Pohjois-Suomen metalli- ja konepajateollisuuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) yhteisön toiminta seuraavalle tasolle, jossa hyvin toimivan paikallisen yhteistyön lisäksi hyödynnetään tehokkaasti kansainvälistä TKI-rahoitusta ja kansainvälisen yhteistyön tuomia hyötyjä. Hanke mahdollistaa kansainvälisen yhteistyöverkoston täydentämisen ja syventämisen tulevaan Horizon Europe 2021-2027 ohjelman liittymiseen.

Hankkeen välittömänä kohderyhmänä on alueen valmistava teollisuus ja sitä palveleva TKI-yhteisö, joka koostuu alueen tutkimus- ja oppilaitoksista sekä kunnallisista yrityskehitys- ja palveluorganisaatioista sekä yritys- ja yhdistyspohjalta toimivista yrityksiä kehittävistä ja tukevista toimijoista.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja laajentaa alueen valmistavaa teollisuutta tukevien TKI-toimijoiden kumppanuuksia ja yhteyksiä kansallisiin ja etenkin eurooppalaisiin aloitteisiin ja ohjelmiin sekä edistää Horisontti Eurooppa – ohjelman ja muiden kansainvälisten rahoitusinstrumenttien hyödyntämistä.


Konkreettisesti hankkeen tavoitteeseen/tavoitteisiin pääsemiseksi hankkeessa keskitytään EU:n S3 älykkään erikoistumisen foorumissa “Teollisuuden nykyaikaistaminen / Industrial Modernisation“ alueen teollisuutta hyödyttäviin teema-alueisiin liittymiseen ja näissä aktiivisesti toimimiseen alueen älykkään erikoistumisen strategian mukaisesti. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan ja osallistutaan Horisontti Eurooppa ohjelmassa niihin hakuihin, jotka katsotaan alueen, ÄES:n ja/tai hakija-organisaatioiden kannalta merkityksellisiksi. Hankkeen toimintaan liittyy myös toiminnassa kertyneen tiedon ja kokemuksen aktiivinen levittäminen ympäröivään TKI yhteisöön ja yritysten kannustaminen EU rahoituksen hyödyntämiseen.


Konkreettiset tavoitteet

-1-3 Horizon hakemusta, joissa yhdessä koordinaattorina OY tai OAMK

-Mukaan pääsy “SME integration to Industry 4.0” ja “Efficient and Sustainable Manufacturing” ryhmiin “High Performance Production through 3D-Printing” ryhmän lisäksi.

-Alueellisia yritysten kehitystarpeita tukevien HE hakujen tunnistaminen

-Mukaan pääseminen kv. konsoritioihin, HE hankevalmisteluosaamisen kasvattaminen

-Kansainvälisten verkostojen laajentaminen

-Yritysvetoisten HE hankkeiden valmistelun edistäminen

Hankkeen toteutus

TP1. Hankkeen hallinnointi ja koordinointi
TP2. Smart Specialisation Platform for Industrial Modernisation (S3P-Industry) alueen kehittämisryhmien selvittäminen, ryhmiin liittyminen ja ryhmissä toiminnan aloittaminen
TP3. Horizon Europe 2021-2017 ohjelman rahoitusmahdollisuudet ja hankkeiden valmistelu
TP4. Viestintä, tulosten levittäminen ja hyödyntäminen.

Tulokset

Hankkeen konkreettisena tuloksena on 1-3 kansainvälistä tutkimushakemusta, joista ainakin yhden voi olettaa tulevan hyväksytyksi. Näiden lisäksi yhteisö pääsee mukaan toiminaan “SME integration to Industry 4.0” ja “Efficient and Sustainable Manufacturing” ryhmiin “High Performance Production through 3D-Printing” ryhmän lisäksi.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio