Lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorio, kehittämishanke


Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahasto

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Vastuullinen yksikkö

Digitaaliset ratkaisut

Hankkeen kesto

01.01.2021 - 31.08.2023


Hankkeessa luodaan ja kehitetään Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorio Oulun yliopistollisen sairaalan tiloihin opetus-, tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja testaustoimintaan. Hanketta koordinoi Oulun yliopisto, partnereina ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä joukko suomalaisia yrityksiä.

Tavoitteet

Hankkeessa luodaan ja kehitetään Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorio Oulun yliopistollisen sairaalan tiloihin opetus-, tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja testaustoimintaan. Sen hyödyntäjiä ovat mm. Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä joukko suomalaisia yrityksiä. Laboratorion laitteet koostuvat hankerahoituksella investoitavista sekä Oulun yliopistollisen sairaalan lahjoittamista opetus- ja tutkimuskäyttöön soveltuvista laitteista. Kalleimmat ylläpidettävät laitteet tuodaan laboratorioon virtuaalisina käyttöympäristöinä.

Hankkeen toteutus

Testilaboratorion soveltuvuutta opetukseen, laitetestaukseen, kehitys-, ja innovaatiotoimintaan havainnollistetaan yhdessä yrityskumppanien kanssa viidessä pilotissa.

1. Luoda ja kehittää kansainvälisesti tunnettu lääketieteellisen säteilyn käytön oppimis-, tutkimus-, kehitys- ja testausympäristö, joka mahdollistaa tuotteiden ja palveluiden käyttäjälähtöisen kehittämisen.
2. Luoda toimintamallit lääketieteellisen kuvantamisen käytännön opetukseen, jotka palvelevat ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja elinikäisen oppimisen tarpeita.
3. Lisätä alueen yritysten, organisaatioiden ja korkeakoulujen kasvu – ja kansainvälistymismahdollisuuksia tarjoamalla joustava säteilynkäyttöympäristö ja laitekanta erilaisille tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnoille.
4. Luoda edellytykset monipuoliselle laitetestaukselle
5. Tehostaa virtuaaliympäristöjen hyödyntämistä lääketieteellisen säteilyn käytön ja kuvantamisen opetuksessa, tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa

Tulokset

Laboratorio tarjoaa infrastruktuurin, joka palvelee yhdellä kampuksella koulutuksen, yritysten ja tutkimuksen tarpeita. Opetus- ja testilaboratorio tarjoaa tutkijoille ja alan yrityksille monipuoliset mahdollisuudet testata ja kehittää uusia menetelmiä.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio