KASVU - Kasvua ja liiketoimintaa kiertotaloudesta Pohjois-Pohjanmaalla (KASVU)


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan aluekehitysrahasto

Vastuullinen yksikkö

Liiketoiminnan kehitys

Hankkeen kesto

01.03.2021 - 30.06.2023

Hankkeen kotisivu

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoim..


Hankkeessa yritykset ja toimijat jakavat hyviksi koettuja b2b-käytäntöjä sekä vastaan tulleita haasteita ja onnistumisia materiaalitehokkuuden kehittämisessä podcastien kautta, jotka ovat helposti yritysten saavutettavissa maakunnan alueella. Podcastien kautta tuetaan alan toimijoiden verkostoitumista ja uusien yhteistyökumppanuuksien syntymistä.

Hankkeessa järjestetään tilaisuuksia, joilla tuetaan kiertotalouteen pohjautuvien uusien tuote- ja palveluideoiden tuotteistamista, kaupallistamista ja olemassa olevien kiertotaloutta palvelevien tuotteiden kehittämistä asiakastarpeita vastaavaksi.

KASVU-projektissa pilotoidaan elinkeinoelämän tarpeiden pohjalta valittujen jätevirtojen uusia käyttömahdollisuuksia ja jaetaan näistä tietoa toimijoille. Purkupuun, tuhkan ja viherjätteen käyttöä selvitetään ja tehdään kokeiluja niiden uusista innovatiivisista käyttömahdollisuuksista.

Teollisuusyritysten energiantuotannon hiilijalanjälkeen on mahdollista vaikuttaa paikallisella uusiutuvalla biometaanin käytöllä. Hankkeessa laaditaan selvitys biokaasun teknisistä käyttömahdollisuuksista, taloudellisuudesta ja ilmastovaikutuksista teollisuuden energian tuotannossa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Biokaasun käytön edistämiseksi järjestetään kuntainfoja ja toimijatapaamisia, joissa jaetaan tietoa biokaasun ilmasto- ja ympäristövaikutuksista sekä loppuasiakkaiden kokemuksista.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea Pohjois-Pohjanmaalla toimivia yrityksiä kehittämään uusia kiertotalouteen pohjautuvia liiketoimintaratkaisuja, tuotteita ja palveluita. Tavoitteena on jakaa hyviksi koettuja b2b-käytäntöjä resurssitehokkuuden kehittämiseen ja jätevirtojen minimointiin. Hankkeen kautta yritykset saavat tietoa potentiaalisista liikeideoista sekä osaamista uusiin kiertotalouden liiketoimintamalleihin sekä niiden tuotteistamiseen.

Hankkeessa pilotoidaan valittujen jätevirtojen uusia käyttömahdollisuuksia ja jaetaan näistä tietoa toimijoille. Tavoitteena on auttaa yrityksiä kiertotalouteen liittyvien tyypillisten haasteiden ratkaisemissa mm. jätepohjaisten materiaalien tuotteistukseen tarvittavan erikoisosaamisen osalta järjestämällä tilaisuuksia.

Hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa ja esimerkkejä biometaanin energiakäytöstä teollisuudessa korvaamaan mm. fossiilisen nestekaasun käyttöä osana vähähiilisempää ja ilmastomyönteisempää toimintaa. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä biometaanin käytöllä julkisessa liikenteessä on jo hienoja edelläkävijöiden esimerkkejä, mutta tietoa ja osaamista yhä kaivataan niin yrityksissä kuin julkisissa organisaatioissa.

Hankkeen toteutus

TP1. Kiertotalouden hyvien käytäntöjen ja tiedon jakaminen

TP2. Biokaasun käytön edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla – tietoa ja kokemuksia päätösten tueksi

TP3. Pilotoinnit ja selvitykset jätevirtojen kierrätykseen liittyvistä uusista liiketoimintamahdollisuuksista

TP4. Tuotteistaminen uuden kiertotalousliiketoiminnan käynnistämisen tukena

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio