Ilmastoindikaattorit


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan aluekehitysrahasto

Vastuullinen yksikkö

Rakentamis-, yhdyskunta- ja talotekniikka, energia- ja ympäristötekniikka

Hankkeen kesto

01.03.2021 - 28.02.2023


Centrian ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteisessä kaksivuotisessa tutkimus- ja kehityshankkeessa tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaalla toimivien yritysten hiilijalanjälkeä sekä tuotteiden, tuotantoprosessien ja rakennusten elinkaarikustannuksia. Kokonaisvaltaisen hiilijalanjäljen laskemisen lisäksi hankkeessa toteutetaan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia päästöjen vähentämiseksi ja kompensoimiseksi.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Centria-ammattikorkeakoulu ja osatoteutuksesta vastaa Oulun ammattikorkeakoulu. Centria mallintaa ja määrittelee tuotantoprosessien hiilijalanjäljen, osatoteuttaja Oamk puolestaan kiinteistöjen ja rakentamisen hiilijalanjäljen. Elinkaarikustannusten arviointi sekä hiilijalanjäljen pienentämis- ja kompensaatio-ohjelma tehdään yhteistyönä. Hanke toteutetaan 1.3.2021-28.2.2023, ja käynnistyy Oamkin osalta 1.8.2021 Päärahoituksesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tavoitteet

Ilmastoindikaattori-hankkeen tavoitteena on edistää alueen elinkeinoelämän pyrkimyksiä vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseksi. Hanke vastaa elinkeinoelämän tarpeeseen todentaa sen elinkaarivaikutuksia numeerisiksi arvoiksi.

Hankkeen tavoitteena on määrittää elinkaari- ja ympäristökustannusten kannalta toimialojen merkittävimmät päästö- ja kulukokonaisuudet ja saada elinkeinoelämä tunnistamaan ja kohdentamaan näihin toimenpiteitä.
Hankkeen uutuusarvona on yleisesti hyödynnettävä, toimialakohtainen hiilijalanjäljen pienentämis- ja kompensaatio-ohjelma kohti vähähiilisempää taloutta, joka teoreettisen tarkastelun sijaan perustuu laskennallisiin tietoihin.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden seurauksena toimialakohtaisesti
1) määritetään ilmastoindikaattorina toimiva hiilijalanjälki, joka kuvaa rakennuksen, tuotteen, prosessin, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa,
2) tarkastellaan tuotannon / tuotteen / rakennuksen elinkaaren aikaisia kustannuksia potentiaalisiin, vähähiilisempiin vaihtoehtoihin verrattuna turhien materiaali- ja energiakustannusten karsimiseksi, sekä
3) esitetään vaihtoehtoiset toimenpiteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja kompensoimiseksi sekä kustannusten minimoimiseksi.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Centria-ammattikorkeakoulu ja osatoteutuksesta vastaa Oulun ammattikorkeakoulu. Centria mallintaa ja määrittelee tuotantoprosessien hiilijalanjäljen, osatoteuttaja Oamk puolestaan kiinteistöjen ja rakentamisen hiilijalanjäljen. Elinkaarikustannusten arviointi sekä hiilijalanjäljen pienentämis- ja kompensaatio-ohjelma tehdään yhteistyönä.

Tulokset

Ilmastoindikaattori-hankkeessa laaditaan toimialakohtainen hiilijalanjäljen pienentämiseen ja kompensaatioon tähtäävä ohjelma, jossa yritysten saataville tuodaan konkreettisia lukuja eri prosessi-, materiaali- ja energiavaihtoehtojen CO2-päästöistä ja kustannuksista. Hiilijalanjäljen pienentämis- ja kompensaatiomahdollisuuksien lisäksi kartoitetaan myös erilaisia alueellisia yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksia yli toimialarajojen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi materiaalisivuvirtojen yhdistämistä, joka voi tuoda päästöjen vähenemisen lisäksi kustannussäästöjä alueen yrityksille.

Hanke edistää pyrkimyksiä vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseksi vähentäen kasvihuonekaasupäästöjä, lisäten kierrätettävän tai uudelleenkäytettävän materiaalin käyttöä, vähentäen kaatopaikkajätteen määrää, säästäen neitseellisiä raaka-aineita, tehostaen veden käyttöä, sekä edistäen uusiutuvan energiankäyttöä.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio