KEPEÄ - Kehittävä työelämäpedagogi


Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahasto

ELY-keskus

Vastuullinen yksikkö

Liiketoiminnan kehitys

Hankkeen kesto

01.05.2021 - 31.10.2023

Hankkeen kotisivu

https://oamk.fi/kepea 


 

Tavoitteet

KEPEÄ -hankkeen avulla pyritään edistämään erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden opintojen etenemistä ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Tämä edellyttää opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien osaamisen päivittämistä sekä oppilaitoksen ja työelämän yhteistyön tiivistämistä. Hankkeessa syvennetään työpaikkaohjaajien pedagogista osaamista.

Hankkeen toteutus

TYÖPAKETTI 1) Erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden (puutteelliset työelämävalmiudet, elämänhallinnan ongelmat, oppimisvaikeudet ja erilaiset kulttuuritaustat) työpaikalla tapahtuvan oppimisen tai harjoittelun, sekä työllistymisen tukeminen
TYÖPAKETTI 2) Työpaikkaohjaajien ja opettajien työelämäpedagogisen osaamisen kehittäminen
TYÖPAKETTI 3) Hankkeen työpakettien (1 ja 2) tuotosten ja toimenpiteiden yhteiskehittely hanketoimijoiden ja työelämäpedagogisen verkoston kanssa

Tulokset

- uusia toimintamalleja erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tai harjoittelun sekä opinnollistamisen tueksi
- harjoitteluopas ja koulutuspaketti ammattikorkeakouluihin opettajille ja työpaikkaohjaajille
- työelämäpedagoginen verkosto opiskelijoiden harjoittelupaikkojen mahdollistajana, jonka uutuusarvoa on, että siinä ovat mukana eri koulutusasteet, työelämä, sekä mahdollisesti yritysten sisäiset asiakasverkostot

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio