PoJo -Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia Kainuuseen


Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahasto

ELY-keskus

Vastuullinen yksikkö

Liiketoiminnan kehitys

Hankkeen kesto

01.04.2021 - 31.12.2023


 

Tavoitteet

Hankkeessa valmennetaan alueen mikro- ja pk-yritysten sekä julkisorganisaatioiden johtoa ja henkilöstön kehittäjiä sekä työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoajia ns. PRIDE-valmentajavalmennuksissa (positiivisen johtamisen asiantuntijakoulutus). Tavoitteena on, että he ottavat haltuun positiivisen johtamisen ja organisaation teoriaa, käytäntöjä sekä kehittämisosaamista siten, että voivat jatkossa toimia omassa organisaatiossaan tai palveluntarjoajana positiivisen johtamisen ja organisaatioiden asiantuntijoina, mentoreina ja kehittäjinä. Näin hankkeen toimilla vahvistettava tuottavuuden ja hyvinvoinnin edistäminen jalkautuvat, jatkuvat ja kehittyvät hankkeen päätyttyä.

Hankkeen toteutus

Toisekseen hankkeessa toteutetaan alueen mikro- ja pk-yrityksille sekä julkisorganisaatioille räätälöityjä
koulutus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluita positiivisesta johtamisesta. Palveluiden suunnittelussa huomioidaan organisaatiokohtaiset tarpeet ja niitä toteutetaan sekä organisaatiokohtaisesti että avoimina alueellisina palveluina. Hankkeen toimilla vahvistetaan myös digitalisaation hyödyntämistä, saavutettavuutta ja alueellista tasa-arvoa, minkä vuoksi palvelut toteutetaan pääosin verkkoyhteydellä.Hankkeen yhteisillä avoimilla palveluilla tuetaan alueellista verkostoitumista, vertaisoppimista ja vertaismentorointia, joista tavoitellaan pysyvää toimintamuotoa hankkeen päätyttyä. Alueellinen toiminta kytketään olemassa olevaan valtakunnalliseen Positiivisen johtamisen verkostoon ja sen foorumeihin, joiden kautta kehitetään myös uusia toimintamuotoja tarvelähtöisesti (mm. vertaismentorointi verkossa).

Tulokset

Hankeen tuloksena työhyvinvointi ja työn imu sekä tuloksellisuus ja tehokkuus paranevat Lapin ja Kainuun alueen mikro- ja pk-yrityksissä, julkisorganisaatioissa ja myös oppilaitoksissa, mikä lisää alueiden vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta. Hankkeen tuloksena uusin positiivisen organisaation ja johtamisen tutkimustieto leviää ja juurtuu yritysten ja organisaatioiden käytännöiksi. Hankkeen tuloksena on kehitetty positiivista johtamista tukeva mittari ja arviointityökaluja sekä digitaalinen osaamis- ja oppimisalusta, joiden avulla hankkeen tuotoksia voidaan myös arvioida, juurruttaa pysyviksi käytänteiksi hankeorganisaatiossa sekä levittää ja kehittää edelleen.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio