Kulttuuriosaaja SAHOS2


Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahasto

ELY-keskus

Vastuullinen yksikkö

Liiketoiminnan kehitys

Hankkeen kesto

01.03.2021 - 30.06.2023

Hankkeen kotisivu

https://www.oulu.fi/terveystieteet/kulttuuriosaaja 


KulttuuriOsaaja tukee maahanmuuttajataustaista sairaanhoitajaa, sairaanhoitajaopiskelijaa ja koko työyhteisöä.

KulttuuriOsaaja-hankkeessa kehitämme toimintamallin, digitaalisen verkoston ja virtuaalisen oppimisympäristön, joiden avulla maahanmuuttajataustaiset sairaanhoitajat ja sairaanhoitajaopiskelijat saavat parempaa tukea integroitumisessa suomalaiseen työelämään.

Kulttuurinen osaaminen on tärkeä osa sote-alan ammattiosaamista. Kulttuurisen osaamisen kehittyminen parantaa kohtaamisia eri kulttuureista tulevien asiakkaiden ja työntekijöiden välillä.

Tavoitteet

KulttuuriOsaaja-hankkeen keskeisinä tavoitteina on luoda yhteinen toimintamalli ja digitaalinen verkosto koulutusorganisaatioiden, maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien ja sairaanhoitajaopiskelijoiden, sosiaali- ja
terveysalan opettajien, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) sektorilla toimivien esimiesten ja opiskelijaohjaajien
välille; kehittää maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden valmistautumista työharjoitteluun virtuaalisen
(VR) simulaation kautta, sekä luoda koulutuskokonaisuus opiskelijaohjaajille ja yksiköiden lähiesimiehille kulttuurisen
ja johtamisosaamisen kehittämiseksi digitaalisessa oppimisympäristössä.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan seuraavissa työpaketeissa:
TP1. Digitaalisen verkoston luominen maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ja sairaanhoitajien
integroimiseksi työelämään: Alkukartoitus, työkalut, arviointi ja toimintamallin kehittäminen.(OY)
TP2. Suomen kielen ja kulttuuristen tilanteiden harjoitteleminen VR-simulaatioissa valmentaa
maahanmuuttajataustaisia sairaanhoitajaopiskelijoita työharjoitteluun. (LapinAMK)
TP3. Koulutus sote-sektorilla toimivien opiskelijaohjaajien ja sote-yksiköiden lähiesimiesten kulttuurisen osaamisen
kehittämiseksi digitaalisessa oppimisympäristössä.(OAMK)
TP4. Hankkeen koordinointi ja hallinto.(OY)

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy nykyiset ja tulevaisuuden sote-sektorin työelämän tarpeet huomioiva KulttuuriOsaaja -
toimintamalli ja digitaalinen verkosto maahanmuuttajataustaisen sairaanhoitajan tai sairaanhoitajaopiskelijan
siirtymiseen ja sitouttamiseen alueemme sote-työkenttään. Lisäksi hankkeessa rakennettava digitaalisen oppimisympäristön avulla maahanmuuttajataustaiset sairaanhoitajaopiskelijat voivat harjoitella työelämässä vastaan tulevia tilanteita turvallisesti. VR- ja PC alustalla toimivia simulaatioita kehitetään kielen, kulttuurin ja kliinisten taitojen
oppimista varten. Hankkeen tuloksena maahanmuuttajataustaisilla sairaanhoitajaopiskelijoilla on riittävä kulttuurinen ja kielellinen osaaminen toteuttaa potilasturvallista hoitoa sote-organisaatioissa.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio