Sote-alan osaava työvoima, muuttuvat osaamistarpeet (OSMU-hanke)


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Liiketoiminnan kehitys

Hankkeen kesto

01.01.2020 - 31.05.2023


 

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on kehittää osaamisen kehittämisen toimintamalli hoitoalojen vaativien ammattihenkilöiden, esimiesten ja opettajien osaamisen kehittämiseen Pohjois-Pohjanmaan sote-tuotantoalueelle. Malli rakentuu alueen korkeakoulujen (Oulun ammattikorkeakoulu,
Oulun yliopisto) sekä työelämän (PPSHP, sekä toiminnallisina kumppaneina Oulun kaupunki ja Oulunkaari) yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on kehittää korkeakoulujen ja palveluorganisaatioiden verkostomaista työskentelyä. Toimintamalli pilotoidaan aivoverenkiertohäiriöstä (AVH) sairastavan henkilön hoitopolun eri vaiheissa tarvittavan hoitoalojen vaativien ammattihenkilöiden osaamisen kehittämisessä.

Hankkeen toteutus

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan hoitoalan vaativien ammattihenkilöiden ja opetushenkilöstön osaamistarpeet aivoverenkiertopotilaan hoitopolun eri vaiheissa kokoamalla yhteen aiempaa tutkittua tietoa osaamisesta sekä haastattelemalla ammattilaisia. Toisessa
vaiheessa kartoitetaan terveysalan esimiesten ja opetushenkilön osaamisenjohtamisen nykytila
sekä mahdolliset kehittämishaasteet. Kolmannessa vaiheessa suunnitellaan ja toteutetaan osaamista vahvistavat koulutukset ja työpajat palveluorganisaatioiden henkilöstölle ja
esimiehille sekä opetushenkilöstölle vaiheiden 1 ja 2 saatujen tulosten mukaan. Neljännessä
vaiheessa rakennetaan ja jalkautetaan osaamisen kehittämisen toimintamalli Pohjois-Pohjanmaan sote-tuotantoalueelle.

Tulokset

Osaamistarpeiden kartoituksen tuloksena saadaan tietoa AVH sairastavan henkilön hoitopolun eri vaiheissa tarvittavasta osaamisesta ja mahdollisista osaamisen vajeista sisältäen tarpeet mahdollisista uusista tehtävänkuvista. Lisäksi saadaan tietoa esimiesten ja opetushenkilöstön osaamisen johtamisosaamisen tasosta ja mahdollisista kehittämiskohteista sekä laaditaan näihin perustuva osaamisen johtamisen malli. Osaamistarpeiden kartoituksen tulosten perusteella suunnitellaan ja toteutetaan koulutuspaketit AVH sairastavan henkilön hoitopolun eri vaiheisiin. Konkreettinen osaamisen kehittämisen toimintamalli AVH sairastavan henkilön hoitopolun eri vaiheisiin rakennetaan ja jalkautetaan Pohjois-Pohjanmaan sote- tuotantoalueella.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio