Digivertaisverkko - ICT-alan koulutus ja työharjoittelu digitaalisesti verkossa


Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahasto

ELY-keskus

Vastuullinen yksikkö

Digitaaliset ratkaisut

Hankkeen kesto

01.05.2022 - 31.10.2023


Käynnissä oleva covid-pandemia on haastanut niin korkeakoulusektorin kuin yrityksetkin kehittämään toimintatapojaan
verkkoon sopiviksi. Esimerkiksi korkeakouluissa etäopetus on tarkoittanut, että tenttikäytänteitä ja tietokoneluokkaopetusta on täytynyt suunnitella uusiksi. Yritysten ja korkeakoulujen välisen koulutusyhteistyön siirtyminen verkkoon on lisäksi työllistänyt niin opettajia kuin yritysten avainhenkilöitä normaalia enemmän. Esimerkiksi projektit, harjoittelut ja opinnäytetyöt on tehty hallituksen ohjeiden mukaan pääosin etänä.

Lähiverkko-hanke pyrkii parantamaan yritysten ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia opintojen loppupuolella mahdollistaen joustavammat rekrytointimahdollisuudet.

Rahoitus: ESR, flat-rate 17%

Tavoitteet

Hankeen tavoitteena on parantaa nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksia ja työllistymistä tarjoamalla yhä isommalle joukolle paremmin tuettuja käytännöllisiä ohjelmistoalan opintoja sekä niihin liittyvää yhteistyössä alueen yritysten kanssa tehtävää työharjoittelua. Uutena muotona on avoimen yliopiston ja
avoimen ammattikorkeakoulun kursseihin sisällytettävä työharjoittelukurssi, jossa käytetään korkeakoulujen ja yritysten
väliseen yhteistyöhön ns. akatemiamallia.

Hankkeen visiona on tehdä verkossa järjestettävästä ICT-alan koulutuksesta ja työharjoittelusta pedagogisesti yhtä toimivia kuin lähiopetuksena tapahtuvasta. Tämän mahdollistamiseksi hankkeessa otetaan käyttöön ja kehitetään tarvittavat tekniset ratkaisut ja niiden hyödyntämistavat opetuksessa.

Hankkeen toteutus

Työpaketti 1: Ratkaisun kehittäminen
Työpaketti 2: Pilotointi kurssiopetuksessa hyödyntäen vertaistukea
Työpaketti 3: Pilotointi yritysyhteistyössä
Työpaketti 4: Tulosten arviointi, yleistäminen ja raportointi

Tulokset

1. Tekninen toteutus ympäristölle, jossa opetus ja harjoittelu tapahtuu. Digipedagoginen malli toimimiseen teknisessä ympäristössä.
2. Teknisen toteutuksen ja pedagogisen mallin pilotointi vähintään kuudessa eri kurssitoteutuksessa. Saatujen
kokemusten raportit ja takaisinkytkentä työpakettiin 1.
3. Verkkosivusto opiskelijoille, opiskelijoilla ja yritysten edustajille. Verkkoseminaari.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio