DIGISOTE-ikä, Digiosaamista kaiken ikää sosiaali- ja terveysalalla


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Digitaaliset ratkaisut

Hankkeen kesto

16.08.2021 - 31.05.2023

Hankkeen kotisivu

oamk.fi/digisote 


 

Tavoitteet

-Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalalla työssäkäyvien ikääntyneiden tieto- ja viestintätekniikantaitoja sekä opastaa heitä digitalisaation mukanaan tuomien uusien teknologioiden, ohjelmistojen ja sovellusten parissa näin edesauttaen ikääntyneiden (54+) työssäkäyvien säilymistä työelämässä pidempään, työnkuvien muuttamista fyysisen kuormittavuuden vähentämiseksi, tules-ongelmien, varhaisen eläköitymisen ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisemiseksi.

-Toteutus tehdään yhteishankkeena Oamkin informaatioteknologian osaston ja sosiaali- ja terveysalan osastojen ammattilaisten välillä sekä Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön kanssa

Hankkeen toteutus

Työpaketti 1: Ikääntyneiden sote-alan ammattilaisten digiosaamisen nykytila

Työpaketti 2: Sukupolvien välisen digiosaamisen kehittämisen menetelmät

Työpaketti 3: Sukupolvien välisen digiosaamisen kehittämisen toimintamalli

Työpaketti 4: Hankkeen johtaminen, arviointi ja viestintä

Tulokset

Hankkeen tuloksena kehitetään toimintamalli, joka:

-edistää sukupolvien välistä osaamisen kehittämistä ikääntyneiden sote-alan ammattilaisten digiosaamisen osalta

-lisää Pohjois-Pohjanmaan alueen ikääntyneiden sote-alan ammattilaisten digiosaamista

-mahdollistaa korkeakoulujen osallistumisen ikääntyneiden sote-alan ammattilaisten digiosaamisen kehittämiseen

-antaa tuleville IT- ja sote-alojen ammattilaisille käytännön tasolla tietoja ja näkemystä ikääntyneiden digiosaamisesta, siihen liittyvistä haasteista, ongelmista ja mahdollisuuksista ja syventää heidän ammatillista osaamistaan.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio