MUSE: Musiikin etäopettamisen, etäesittämisen ja etätuottamisen matalan latenssin ja matalankynnyksen ratkaisut


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Kulttuuri

Hankkeen kesto

01.03.2021 - 28.02.2023


 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vastata koronaepidemian aiheuttamaan äkilliseen etäosaamisen tarpeen lisääntymiseen
luovilla aloilla. Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvat opettajat, muusikot ja musiikin tekijät saavat asianmukaiset valmiudet vuorovaikuttaa etänä nyt (korona-ajan jatkuessa) ja tulevaisuudessa, koska ainakin osa nopeasti – ja osittain ilman tarvittavaa osaamista – käyttöönotetuista etävuorovaikutuksen keinoista jää varmasti pysyväksi käytännöksi myös
luovilla aloilla.

Hankkeen tavoitteena on lisätä musiikin koulutuksen tarjontaa kaikilla koulutusasteilla sekä parantaa sen laatua ja
osuvuutta kartoittamalla, testaamalla ja käyttöönottamalla nykyaikaisiin etäteknologioihin pohjautuvia, uudenlaisia
teknologisia ja pedagogisia ratkaisuja. Tavoitteena on myös nostaa hankkeen kohderyhmien – opettajien, muusikoiden
ja musiikin tekijöiden – etäteknologioiden osaaminen kansallisessa laajuudessa kansainväliselle tasolle.

Hankkeen toteutus

Hanke toteuttaa alla kuvatut toimenpiteet, jotka on jaettu toimenpiteiden sisällön ja tavoitteiden mukaisiin työpaketteihin (TP) toteuttamisen ja seurannan helpottamiseksi. Hankkeen kartoitus-, vertailu- ja testausvaiheen
(TP1–3) sekä koulutusvaiheen (TP4) työpakettien vastuut on jaettu tasaisesti kullekin toteuttajalle (eli yksi työpaketti
per ammattikorkeakoulu), huomioiden toteuttajien aiemmin osoittama osaaminen ja asiantuntemus organisaatio- ja
henkilötasolla. Tällä varmistetaan kunkin työpaketin ammattimainen toteutus ja sisällöllinen laadukkuus. Työpaketit
1–3 etenevät rinnakkain koko hankkeen ajan, ja työskentely aloitetaan maaliskuussa 2021.

TP1 Matalan latenssin audiovisuaaliset vuorovaikutusteknologiat
TP2 Matalan kynnyksen audiovisuaaliset vuorovaikutusteknologiat
TP3 Musiikin etäyhteistyön ja etätuottamisen ratkaisut
TP4 Hankkeen kohderyhmien kouluttaminen
TP5 Hankkeen tulosten levittäminen ja jatkuvuuden varmistaminen

Tulokset

Matalan latenssin AV-vuorovaikutusjärjestelmät on kartoitettu, vertailtu ja testattu opetus- ja esityskäytössä.
Matalan kynnyksen AV-vuorovaikutusjärjestelmät on kartoitettu, vertailtu ja testattu opetus- ja esityskäytössä.
Musiikin (äänen ja videokuvan) etäyhteistyön ja etätuotannon mahdollistavat ratkaisut
on kartoitettu, vertailtu ja testattu käytännössä. Em. ratkaisuihin sopivia pedagogisia malleja, toimintatapoja ja muita hyviä käytäntöjä
on kartoitettu, vertailtu, testattu ja kehitetty. Hankkeessa tuotettu tieto on koottu yhteen, ja se on saatettu vapaasti kaikkien
saataville esim. verkkosivujen muodossa ja/tai sosiaalisen median kanavien kautta.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio