KanTaMus: Kansantanssin ja -musiikin digipedagogiikka


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Digitaaliset ratkaisut

Hankkeen kesto

01.03.2021 - 30.09.2023

Hankkeen kotisivu

oamk.fi/kantamus 


KanTaMus on kansantanssin ja -musiikin pedagogiikkaa yhdistävä hanke. Hankkeen tavoitteina on kansanmusiikin ja -tanssin yhdistäminen vuorovaikutteiseksi, paikallisperinteeseen tukeutuvaksi toiminnaksi, yhteisöllisten ja kehollisten opetusmenetelmien kehittäminen digitaalisesti sekä hyvinvoinnin lisääminen ja työllisyyden tukeminen taidealoilla. Hanketyön tuloksena kehitetään kohderyhmiä aktivoivien osallistavien työpajojen kautta uudenlainen tanssin ja musiikin yhteinen pedagoginen malli. Mallissa määriteltävät periaatteet, menetelmät ja toimenpiteet julkaistaan digitaalisina materiaaleina, jotka ovat alan toimijoiden vapaassa käytössä. Kohderyhmien aktivoimisen seurauksena syntyy monialainen yhteistyöverkosto.

Tavoitteet

Hankkeessa on kolme kokonaistavoitetta, joiden kautta näihin ongelmiin vastataan. Ensimmäinen tavoite on kansanmusiikin ja -tanssin yhdistäminen vuorovaikutteiseksi, paikallisperinteeseen tukeutuvaksi toiminnaksi. Toiseksi, tavoitteena on yhteisöllisten ja kehollisten opetusmenetelmien kehittäminen digitaalisesti. Kolmas tavoite on hyvinvoinnin lisääminen ja työllisyyden tukeminen taidealoilla, erityisesti kansantanssin ja -musiikin alalla.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toimenpiteinä toteutetaan toiminnallisia kehittämistyöpajoja eri kohderyhmille pedagogisen mallin ja digitaalisten materiaalien perusteiden luomiseksi, soveltamiseksi ja arvioimiseksi. Digitaaliset materiaalit julkaistaan ns. playbookeina, jotka ovat alan toimijoiden vapaassa käytössä. Hankkeessa kehitetään myös etäopetusmenetelmiä ja palvelumalleja pedagogisen mallin tueksi. Hankkeessa syntyvien mallien, menetelmien ja materiaalien kokeilu ja hyödyntäminen tapahtuu ammattilaisille suunnatuissa työpajoissa, joissa haetaan työkaluja työllistymiseen ja asiantuntijuuden syventämiseen. Lisäksi hankkeessa toteutetaan kansanmusiikin ja kansantanssin työllisyyteen ja hyvinvointiin keskittyvä seminaari, jossa esitellään hankkeen materiaaleja ja keskustellaan hankkeen tulosten pohjalta käynnistettävästä uudenlaisesta toiminnasta kansantanssin ja -musiikin alalla.

Tulokset

Hanketyön tuloksena kehitetään kohderyhmiä aktivoivien osallistavien työpajojen kautta (1) uudenlainen tanssin ja musiikin yhteinen pedagoginen kehys, KanTaMus-malli. Tässä mallissa määritellään uudenlaiset yhteiset periaatteet, menetelmät ja toimenpiteet sekä lähi- että etätyöskentelyyn. Nämä julkaistaan (2) digitaalisina materiaaleina, ns. playbookeina, jotka ovat alalle työllistyvien ja työllistyneiden sekä harrastajaryhmien vapaassa käytössä. Kohderyhmien aktivoimisen seurauksena syntyy myös (3) monialainen yhteistyöverkosto, jonka jäseninä ovat eri alojen ammattilaiset ja harrastajat. KanTaMus-malli, valmiit digitaaliset materiaalit sekä yhteistyöverkosto helpottavat ammattilaisten työllistymistä, palvelevat harrastajia ja houkuttelevat uusia tekijöitä ja yleisöjä hyvinvointia tukevan, liikunnallisen taideharrastuksen pariin.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio