TUOKIO


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Liiketoiminnan kehitys

Hankkeen kesto

01.03.2022 - 31.10.2023


TUOKIO-hanke kehittää yritysten turvallisuusmuotoiluosaamista, jossa yhdistyvät muotoilu- ja liiketoiminta-ajattelu sekä turvallisuustekijät, huomioiden vastuullisuus.

Tavoitteet

Päätavoitteena on lisätä mikro- ja pk-yritysten turvallisuusmuotoilun osaamista, jotta ne voivat kehittää olemassa olevia tai uusia turvallisia ja vastuullisia palveluja asiakkailleen. Päätavoitetta tukien osatavoitteena on määrittää turvallisuusmuotoilun osa-alueita, hankkia ajantasaista tietoa suunnittelun välineistä, hyödyntää ja soveltaa olemassa olevia ja muokattuja muotoiluajattelun välineitä, tunnistaa mahdollisuuksia muotoilla turvallisuutta näkyväksi palvelun eri vaiheissa ja auttaa tuottamaan laadukkaita palveluja vastuullisuuden näkökulmasta vahvistaen yritysten kilpailukykyä, sekä levittää turvallisuusmuotoilun käytänteitä.

Hankkeen toteutus

TUOKIO-hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat mm. koulutustarpeiden analyysi ja viimeisimmän tutkimustiedon, menetelmien ja työkalujen benchmarkkaus, turvallisuusmuotoilun työpajat ja teemakohtaiset koulutukset liittyen turvallisuuteen ja vastuullisuuteen (esimerkiksi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden merkitys palvelun laatuun, yrityksen turvallisuusviestintä, terveysturvallisuus, palvelun turvallisuus, vastuullinen johtaminen sekä ennakointi), sekä viestintä ja hankehallinto.

Tulokset

Hanke tuo uudenlaista osaamista ja tietotaitoa elinkeinoelämän käyttöön liiketoiminnan kehittämisessä: yritysten turvallisuusmuotoilun osaaminen kasvaa, ja saadaan tietotaitoa turvallisuusmuotoilun käyttömahdollisuuksista palveluyritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Yritykset saavat päivittäiseen käyttöön uudenlaisia työkaluja, joiden avulla ne voivat tarkastella palvelujaan vastuullisuuden ja turvallisuuden näkökulmasta. Lisäksi hanke tukee yritysten verkostoitumista, toisilta oppimista sekä yritys-oppilaitosyhteistyötä.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio