Talent Hub


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Liiketalous

Hankkeen kesto

01.02.2021 - 31.01.2023

Hankkeen kotisivu

https://oulutalenthub.fi/ 


Participant organizations in the Oulu Talent Hub project: Business Oulu/Salla Hirvonen (project manager), Oulu Chambre of Commerce/Marja Nousiainen, Annakaisa Vääräniemi, University of Oulu/Angela Suorsa, Oamk/Jyrki Holappa, OSAO/?
www.oulutalenthub.fi

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda alueelle työnantajia ja kansainvälisiä osaajia yhdistävä yritys- ja työelämäpalvelujen kokonaisuus, joka edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä kansainvälisten osaajien työllistymistä. Lisäksi kehitetään laajempia ja vahvempia verkostoja korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten, kaupungin, kansainvälisten osaajien ja elinkeinoelämän välille. Tavoitteena on vahvistaa Oulun vetovoimaisuutta lisäämällä Oulun alueen sekä sen tarjoamien uramahdollisuuksien tunnettuutta kansainvälisten osaajien keskuudessa.


Tällä hetkellä palvelut kansainvälisille osaajille ovat hajanaisia ja eri toimijat eivät välttämättä tiedä kaikista toistensa palveluista. Hankkeen aikana alueella luodaan paikallisista yhteistyötahoista ekosysteemimäinen verkosto, joka kokoaa ja kehittää kansainväliseen rekrytointiin liittyviä malleja, mahdollisuuksia ja palveluja alueella. Verkostossa on mukana niin oppilaitoksia, viranomaisia, kuntien edustajia kuin muitakin ulkomaisen työvoiman houkuttelemisen ja alueella pitämisen kannalta oleellisia toimijoita sekä yritykset ja työnantajat.


Hankkeen tavoitteena on koota nykyiset palvelut yhtenäisiksi palvelupoluiksi ja tunnistaa mahdolliset puuttuvat palvelut. Tavoitteena on rakentaa pysyvä palvelukokonaisuus ja ekosysteemi, joka toimii myös hankkeen jälkeen vahvistaen alueen veto- ja pitovoimaisuutta kansainvälisenä opiskelu-, työskentely- ja innovaatiokeskuksena.


Hankkeen tavoitteet:

1. Oulu Talent Hub verkoston kokoaminen alueen toimijoista sekä ekosysteemin kehittäminen

2. Kv- osaajien palvelupolkujen yhtenäistäminen ja tuotteistaminen

3. Uusien palvelutarpeiden tunnistaminen ja uusien palvelujen luominen

4. Suunnitelmallinen vuosikellomainen toiminta

5. Oulun tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen muualla asuvien kansainvälisten osaajien keskuudessa

6. Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen osaavan työvoiman varmistamisella

7. Alentaa yritysten kynnystä palkata kv osaajia

8. Talent Boost yhteistyön vahvistaminen Oulun seudulla ja sitä ympäröivällä talousalueella sekä toimijoiden aktivoiminen mukaan kansalliseen yhteistyöhön.

Hankkeen toteutus

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio