kOPPI: Käynnissäpidon ja kunnossapidon oppimisympäristöt


Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahasto

ELY-keskus

Vastuullinen yksikkö

Vähähiilisyys

Hankkeen kesto

01.01.2021 - 30.06.2023


Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteishankkeen tavoitteena on vastata yrityksien kunnossa- ja käynnisssäpidon ammattitaidon ja ja koulutuksen lisäämiseen.

Tuloksena on koulutuskokonaisuus ja oppimisympäristö, jolla voidaan pätevöittää ja tarjota jatkoväylä pätevyyteen kunnossa- ja käynnissäpitohenkilöstölle.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vastata koulutuksen avulla osaavan henkilöstön saamiseksi vastaamaan kunnossa- ja
käynnissäpidon osaamisen haasteisiin.

Hankkeella laajennetaan kunnossapitoalan alueellista osaamista ja tarjontaa. Hankkeella varmistetaan KÄYPI-hankkeen laiteympäristön integrointi koulutustoimintaan.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan sisällöllisesti ohjattujen ja laadukkaiden lähi- ja verkkopohjaisten toteutuksien avulla koulutuskokonaisuus sidosryhmille.

Koulutuksessa käytetään hyödyksi sidosryhmiin tehtäviä pilotointeja, työpajoja ja seminaareja, joilla pätevöitetään kunnossa- ja käynnissäpidon toimijoita yrityksissä.

Toimenpiteet jakautuvat oppimisympäristön suunnitteluun, toiminnalliseen testaamiseen, sekä sidosryhmäpilotteihin.

Tulokset

Hankkeen tuloksena saadaan tiivistettyä kunnossapitoalan koulutusyhteistyötä. Yhteistyön kautta tavoitellaan myös aiempaa sujuvampaa opiskelujen jatkamisen mahdollisuutta ylemmällä koulutusasteella.

Hankkeen tuloksena EAKR investointihankkeessa toteutettava KÄYPI-hankkeen laiteympäristö saadaan integroitua osaksi koulutustoimintaa ja yritysyhteistyötä.

Pitkällä aikajänteellä hankkeen vaikutukset kohdistuvat yrityksien toiminnan ja kilpailukyvyn paranemiseen. Samalla hanke varmistaa omalta osaltaan alueellisten suurhankkeiden onnistumisen.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio