APAJA - Virtuaalisten vierailujen toimintamalli


ELY-keskus

Vastuullinen yksikkö

Sähkö- ja automaatiotekniikka ja konetekniikka

Hankkeen kesto

01.08.2022 - 30.11.2023


 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä hankkeeseen osallistuvien toimijoiden osaamista digitaalisten sovellusten ja
teknologioiden suhteen ja näin lisätä digitaalisten ratkaisujen avulla toteuttavien virtuaalitapaamisten ja -tapahtumien
laatua ja vaikuttavuutta hankkeen toteutusalueella. Työelämän tapaamisiin, vierailuihin, tilaisuuksiin ja yhteydenpitoon
liittyvät toimintatavat ovat pandemian vauhdittamana muuttuneet osittain pysyvästi. Digitaalisten työkalujen hallinta ja
taidokas hyödyntäminen helpottavat verkostojen rakentamista ja ylläpitoa uudenlaisessa tilanteessa. Hankkeessa
kehitetään ja testataan virtuaalivierailujen toimintamalleja, jota erilaiset toimija voivat hyödyntää omien tarpeidensa
mukaisesti.

Hankkeen toteutus

TP 1 Hankkeen hallinnointi
TP2 Virtuaalisten yhteistyöalustojen käyttökohteet ja teknologioiden kartoitus
Työpaketissa kartoitetaan erilaisten yhteistyöalustojen, sovellusten ja teknologioiden soveltuvuutta ja tarjoamia mahdollisuuksia liittyen hankkeessa kehitettäviin virtuaalivierailujen malleihin.
TP3 Koulutussisältöjen valmistaminen ja pilotointi
Työpaketissa suunnitellaan, valmistetaan ja toteutetaan koulutussisältöjä, joiden tavoitteena on lisätä osallistujien osaamista erilaisten digitaalisten alustojen ja teknologioiden tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön liittyen.
TP 4 Virtuaalivierailujen toimintamallien määrittely
Työpaketissa kootaan yhteen työpakettien 2 ja 3 tieto ja kokemukset.TP 2:ssä kerätty tieto, yritysten viestimät tarpeet sekä toteutetuista koulutustilaisuuksista saadut kokemukset kootaan yhteen ja tämän pohjalta määritellään tarpeiden mukaan muuttuvat ja joustavat virtuaalivierailujen toimintamallit.
TP5 Tulosten levittäminen ja viestintä

Tulokset

Hankkeen tuloksena hankkeen toimenpiteisiin osallistuneiden toimijoiden tiedot ja taidot erilaisten digitaalisten
yhteistyöalustojen ja virtuaalisten työkalujen käytöstä ovat parantuneet, ja heillä on paremmat edellytykset hyödyntää
monipuolisesti erilaisia digitaalisia työkaluja ja palveluita. Tämän myötä hankkeisiin osallistuneet henkilöt pystyvät
aiempaa paremmin kehittämään käytänteitä omassa työssään mm. yrityksen näkyvyyden, palveluiden
saavutettavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.
Hankkeen konkreettisina tuloksina syntyy selvitys virtuaalisten yhteistyöalustojen käyttökohteista ja soveltuvista
teknologioista.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio