Ympäristöviisas viljelijä


ELY-keskus

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Vastuullinen yksikkö

Vähähiilisyys

Hankkeen kesto

01.01.2020 - 30.06.2023

Hankkeen kotisivu

https://www.proagriaoulu.fi/fi/ymparistoviisas-viljelija/ 


 

Tavoitteet

Hankkeella lisätään maatilojen välistä, erityisesti kestäviin tuotantotapoihin liittyvää yhteistyötä ja verkostoitumista sekä kehitetään maatiloille ympäristö- ja ilmastoviisaita toimintatapoja hyödyntäen uusinta tutkimustietoa sekä mallinnus- ja laskentamenetelmiä.

Hankkeen tuloksena syntyy ja otetaan käyttöön alueen haasteisiin vastaavia, uusimpaan tutkimustietoon perustuvia ratkaisuja, jotka edistävät kestävää, pohjoista ruuantuotantoa. Ratkaisuja etsitään mm. osavaluma-aluemittakaavan vesienhallintaan ja sen suunnitteluun (tilojen välinen yhteistyö, huomioiden myös metsäalueet), maan kasvukunnon parantamiseen, viljelykiertojen monipuolistamiseen, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen (ml. vieraslajien torjunta) sekä karjanlannan käyttöön (kasvi- ja eläintilojen yhteistyö, bioenergia). Tilojen välistä yhteistyötä ja sen avulla kehitettäviä kestävän viljelyn toimintatapoja pilotoidaan erikseen valittavilla osavaluma-alueilla. Alueiden valinnassa huomioidaan maanviljelijöiden kiinnostus ja aktiivisuus sekä alueen ympäristö.

Hankkeen pilottialueilla kehitetyistä toimintamalleista ja ratkaisuista tiedotetaan aktiivisesti koko maakunnan alueella ja näin aktivoidaan laajasti maataloustuottajia ympäristöviisaaseen toimintaan. Lisäksi järjestetään viljelijöille ja muille maatalousalan toimijoille suunnattuja tilaisuuksia ja tapahtumia (retket, työnäytökset, työpajat jne.), joiden avulla välitetään alan parhaita, kestävän tuotannon käytäntöjä. Hankkeessa myös demonstroidaan kestäviä viljelymenetelmiä uusinta tutkimustietoa hyödyntäen.

Hankkeessa kehitetään sähköinen työkalu, ympäristöklinikka, jonka avulla viljelijä voi suunnitella ja arvioida erilaisia tilan vesistö-, ilmasto- ja muita ympäristövaikutuksia pienentäviä valintoja sekä saa seurattavia ympäristötunnuslukuja. Työkalua kehitetään yhteistyössä viljelijöiden kanssa ja tavoitteena on, että työkalu jää maatilojen käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen toteutus

TP1. Pullonkaulat selville. Kootaan uusin, ympäristöviisaaseen viljelyyn liittyvä, eri hankkeiden tuottama T&K –tieto ja selvitetään sen soveltamismahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaan viljelyalueille
TP2. Tietoa vastuullisten ratkaisujen pohjaksi
TP3. Yhteistyöllä maataloutta kestävästi
TP4. Ympäristöklinikka vastuullisen viljelijän työkaluksi
TP5. Yhdessä tieto liikkeelle ja käyttöön

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio