BioKaMa - Biokaasua ja biometaania maatiloilta


ELY-keskus

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Vastuullinen yksikkö

Vähähiilisyys

Hankkeen kesto

01.01.2020 - 31.12.2023

Hankkeen kotisivu

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoim..


Biokaasu on kotimainen ja uusiutuva energialähde jota voidaan käyttää energiatuotantoon tai puhdistettuna liikenteessä.
Suomessa biokaasun liikennekäyttö on pitkään ollut pienimuotoista, mutta nyt kaasuautojen rekisteröinti on nousussa ja nyt on jo ylitetty 10 000 kaasuajoneuvon määrä. Tätä on vauhdittanut biokaasun tankkausasemaverkoston laajeneminen.
Biokaasua voi tankata nyt lähes 50 asemalla. Suurin osa kaasuajoneuvoista on henkilöautoja, mutta myös raskaassa
liikenteessä teillä kulkee jo kaasukäyttöisiä rekkoja, linja-autoja ja jäteautoja. Liikennekäytön lisäksi biokaasua voisi käyttää
myös traktoreissa ja työkoneissa. Ympäristön kannalta biokaasun käyttöön siirtyminen liikenteessä ja myös
energiantuotannossa öljyä korvaavana vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Bensiiniin verrattuna biokaasun KHKpäästöt
ovat n. 85 % pienemmät. Biokaasun positiiviset ympäristövaikutukset eivät rajoitu pelkästään liikennekäyttöön, vaan
biokaasun tuotanto on kiertotaloutta parhaimmillaan.
Suomalaiset maatilat ovat avainasemassa biokaasun tuotannon kasvun moottoreina. Maatiloilla on potentiaalia nykyistä paljon
laajempaan biokaaasun tuotantoon ja hyödyntämiseen. Etenkin kasvava biometaanin käyttö liikenteessä tuo mahdollisuuksia maaseudun yrityksille.
Tämän hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun tuotantoa, jalostusmahdollisuuksia ja käyttöä Pohjois-Pohjanmaalla. Se puolestaan edistää osaltaan ilmastonmuutoksen hidastamista ja luo keinoja siihen sopeutumiseen.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun tuotantoa, jalostusmahdollisuuksia ja käyttöä
Pohjois-Pohjanmaalla. Se puolestaan edistää osaltaan ilmastonmuutoksen hidastamista ja luo keinoja siihen sopeutumiseen.
Hankkeen tavoitteena on löytää Pohjois-Pohjanmaalta biokaasun yhteistuotannosta kiinnostuneita maatilaryhmiä tai yksittäisiä biokaasutuotantoa suunnittelevia tiloja ja edistää heidän suunnitelmiaan. Hankkeen tavoitteena on tuoda esiin uusia maatilamittakaavaan
soveltuvia biokaasun puhdistus-, jalostus- ja käyttötekniikoita.
Hankkeen tavoitteena on myös päivittää maatilojen tietoutta biokaasuasioista.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa toteutetaan kuutta työpakettia:
1. Kootaan biokaasun tuotannosta kiinnostuneet maatilat toteutusryhmiin
2. Tehdään toteuttamisarviot ryhmien biokaasutuotannon suunnitelmista ja etsitään toteutuskanavat
3. Edistään maatilojen biometaanin tuotantomahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla
4. Biokaasun käyttömahdollisuuksien laajentaminen maatiloilla; traktoreiden ja työkoneiden konvertointimahdollisuudet ja
kaasun energiakäyttö
5. Tiedotus
6. Hankehallinto
Hanketta toteuttavat Oamk, OSAO ja Centria

Tulokset

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio