CANEMURE - Towards Carbon Neutral Municipalities and Regions in Finland, LIFE17 IPC/FI/000002, LIFE-IP CANEMURE_FINLAND


Vastuullinen yksikkö

Vähähiilisyys

Hankkeen kesto

01.11.2018 - 31.10.2024

Hankkeen kotisivu

https://oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta..


 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on edistää älykästä ja vähähiilistä liikkumista, lisätä hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Lisäksi hanke tukee prosesseja, joilla luodaan kestävää kaupunkirakennetta ja edellytyksiä vähähiiliselle tuotannolle ja kulutukselle. Hankkeessa vähennetään myös maa- ja metsätalouden päästöjä turvemailla. CANEMURE -hankkeessa toteutetaan lähes kaksikymmentä konkreettista ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen kytkeytyvää osahanketta eri puolilla maata.

CANEMURE-hankkeen toiminta keskittyy seitsemälle alueelle: Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Pohjois-Pohjanmaalle, Pirkanmaalle, Päijät-Hämeeseen ja Etelä-Karjalaan. Alueiden toimijat muodostavat yhteistyöryhmän, joka edistää alueellisia ilmastotoimia. Alueilla laaditaan maakunnalliset tiekartat, joiden avulla edistetään tavoitteellista työtä ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Työryhmien tärkeimpänä tehtävänä on katalysoida alueelle konkreettista toimintaa, synnyttää uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita ja aloitteita sekä kannustaa paikallisia yrityksiä, kuntia ja kansalaisia luomaan uusia päästöjä vähentäviä toimintatapoja, jotka samalla lisäävät alueellista hyvinvointia.

Suomen ympäristökeskus SYKE, Tampereen Teknillinen Yliopisto TTY, Luonnonvarakeskus LUKE ja Ilmatieteen laitos muodostavat asiantuntijaorganisaatioina palvelukeskuksen, joka tuottaa uutta tietoa sekä kehittää eri kohderyhmille soveltuvia työkaluja. Palvelukeskus myös viestii osahankkeiden ja analyysien tuloksista ja levittää ilmastonmuutoksen hillinnän hyviä esimerkkejä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Palvelukeskus arvioi toimien ilmastovaikutuksia ja tukee alueellisten yhteistyöverkostojen ja kuntien ilmastotyötä.

Pohjois-Pohjanmaalla CANEMURE -hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä alueen eri sidosryhmien ja asukkaiden kanssa. Alueelle tehdään tiekarttaa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa energia- ja ilmastostrategian (EIS) ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiekartan toimia vauhditetaan ja seurataan koko hankkeen ajan. Muualla hyviksi havaittuja, ilmastonmuutosta hillitseviä toimia levitetään Pohjois-Pohjanmaalle ja vastaavasti täkäläisiä toimivia keinoja viedään muualla toteutettaviksi.

Hankkeen toteutus

CANEMURE - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanke edistää ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia kuuden vuoden ajan, vuosina 2018-2024. Käytännön ilmastotoimien edistämisen ohella hankkeessa järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä koko Suomeen. Hankkeessa on mukana 22 toimijaa: kuntia ja kunnallisia organisaatioita, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Hanketta vetää Suomen ympäristökeskus ja Pohjois-Pohjanmaalta toimijoina ovat Oulun ammattikorkeakoulu ja Iilaakso Oy. Oamk toimii Pohjois-Pohjanmaalla alueellisena koordinaattorina. Hankkeen kokonaisbudjetti on 15,3 miljoonaa euroa. Suurin osa hankkeen rahoituksesta, 9,1 miljoonaa euroa, tulee EU:n Life-ohjelmasta

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio