6GBridge-EMETA, Enabling Metaverse


Business Finland

Vastuullinen yksikkö

Digitaaliset ratkaisut

Hankkeen kesto

01.01.2023 - 31.12.2025


Niin sanotun Metaverse-konseptin suosio on kasvanut ja sen uskotaan tarjoavan merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ICT (Information and Communication Technology) teollisuudelle. Metaverse integroi saumattomasti fyysiset ja virtuaaliset elintilat mahdollistamalla fyysisen tilan resurssien kontrollin virtuaalitilasta käsin, virtuaalitilan resurssien hyödyntämisen fyysisestä tilasta käsin sekä yhteisten kokemusten jakamisen molempien tilojen kautta. EMETA (Enabling Metaverse) projektin yleinen tavoite on lisätä ymmärrystä Metaverse toteutuksen ICT vaatimuksista, kehittää 5G evoluutioon ja 5G Advanced teknologioihin pohjautuvia tietoliikenteen, laskennan, monen käyttäjän reaaliaikaisen digitaalisen kaksosen ja virtuaalisen/lisätyn/laajennetun todellisuuden (AR/VR/XR) ja lohkoketjujen teknologioita ja ratkaisuja Metaverse:n pääpiirteiden toteutusta varten sekä implementoida älykkään rakennukseen toiminnallisuuteen liittyvä testiympäristöjä ja demoja. Toteutukset demonstroivat älykkään rakennuksen resurssien ja tilojen ohjausta ja käyttäjien yhteistyötä virtuaalisen ja fyysisen tilan kautta.
Projekti alkaa Metaverse pääominaisuuksien ja käyttötapausten määrittelyllä. Niiden pohjalta kartoitetaan Metaverse:n toteutuksen ICT-vaatimuksia ja määritellään järjestelmän rakenne; mm. tärkeimmän pääosat ja niiden väliset liitynnät. Sen jälkeen työ keskittyy Metaverse:n pääosien ja käyttötapausten vaatimien teknologioiden ja moduulien T&K:n. Lopuksi integroidaan testiympäristöjä ja toteutetaan käyttötapauksiin liittyvä demoja. Projektin toteutustapa on luonteeltaan iteratiivinen. OAMK:n työ hankkeessa keskittyy erityisesti droonien hyödyntämiseen Digital Twinien mallinnuksessa, Digital Twin -teknologioiden kuten lohkoketjut/NFT, VR, AR ja XR kehittämiseen.

Tavoitteet

General goal of 6GBridge-EMETA (Enabling Metaverse) project is to improve understanding about practical metaverse ICT requirements, develop 5G Evolution/Advanced based communication and computing, real-time multiuser 3D Digital Twin, AR/VR/XR (Augmented Reality/Virtual Reality /eXtended Reality) and blockchain technologies and solutions for Metaverse key features and implement test environment and PoC’s (Proof-of-Concept) for smart building use cases.

Hankkeen toteutus

The project starts with specification of Metaverse key features and use cases following the collection and analysis of ICT requirements. Then the project work will focus on R&D related to key technologies and building blocks for Metaverse and specified use cases; communication and computing infrastructure, real- time 3D multi-user digital twin and AR/VR/XR technologies. Finally, test environments will be integrated and PoC for each use case will be implemented and tested. Developed specific technologies and PoC’s will be first tested in VTT, Oulu university, OAMK and OSAO laboratories.

Tulokset

The main expected direct business impact of EMETA results is increased export income opportunities. All company partners participating in EMETA steering group may utilize technologies and solutions in development of their next generation Metaverse related technologies, products, solutions, and services. companies utilizing the results include 5G/5GA/6G telecom network manufacturers, telecom operators, Digital Twin and AR/VR/XR technology and service providers and smart building/space manufacturers. From end user point of view, the key impact is enablers for implementation of more practical (real-time, multiuser, 3D) Metaverse systems and applications.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio