Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Liiketalous

Hankkeen kesto

01.11.2022 - 31.12.2023


SAP-proj. 43000211

Tavoitteet

Korkeakoulujen yritysyhteistyötä on kehitetty Suomessa laajasti ohjelmakaudella 2014-2021. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi vuonna 2020 tiekartan Kestävän ja kehittyvän yhteiskunnan ratkaisuja tuottava Suomi – Kansallisen TKI-tiekartan tavoitteet ja päämäärät: Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden TKI-yhteistyön uusi alku. Siinä on tunnistettu kolme toisiinsa liittyvää strategista kehittämiskohdetta: osaaminen, uusi kumppanuusmalli ja innovatiivinen julkinen sektori. (Valtioneuvosto 2020). Viime vuosina on myös eri yrittäjäjärjestöjen toimesta tehty selvityksiä yritysten ja korkeakoulujen välisestä yhteistyöstä. Pääviesti näistä on selkeä; yritykset hakevat tiiviimpää yhteistyötä erityisesti ammattikorkeakoulujen kanssa

Hanke toteutetaan valtakunnallisesti neljän suuralueen ammattikorkeakoulujen yhteistyönä seuraavien koordinoivien ammattikorkeakoulujen johdolla:

Itä-Suomi: Karelia Länsi-Suomi: TAMK

Etelä-Suomi: Metropolia Pohjois-Suomi: OAMK


Hankkeen tavoitteena on luoda ammattikorkeakoulujen (21) yhteistyönä nopeat toimet yrityksille koronapandemiasta toipumiseen vihreän siirtymän, muutoskyvykkyyden ja digitalisaation teemoissa. Ammattikorkeakoulut tarjoavat yhteisen ikkunan kautta yrityksille teemoitettujen kokonaisuuksien kautta mikro-opintokokonaisuuksia (alle 3 op), jotka voidaan suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta, ilman veloitusta. Ammattikorkeakoulut luovat hankkeen aikana tiiviin yhteistyön myös Suomen Yrittäjien ylläpitämään koulutustarjontaan. Tämän lisäksi järjestetään suuralueittain yrityksille info- ja sparraustilaisuuksia. Yritysyhteistyön täsmätoimena jokainen osallistuva ammattikorkeakoulu toteuttaa oman yrityslähtöisen kehittämistoimen.

1. valtakunnallinen pk- ja mikroyrityksille tarjottava osaamiskokonaisuus, joka toteutetaan Suomen yrittäjien, Kauppakamarien, alueellisten yrittäjäjärjestöjen ja ammattikorkeakoulujen (21 ammattikorkeakoulua) yhteistyönä. Valtakunnallisessa yhteistyössä kootaan yhteen ammattikorkeakoulujen yritysten muutoskykyä, vihreää siirtymää ja digitalisaatiota tukevat osaamiskokonaisuudet (verkko-osaamiskokonaisuudet) yhdelle alustalle teemoitettuna, josta ne avoimesti saatavilla. Yritysten tavoittamiseksi laaditaan valtakunnallinen lanseerauskampanjan mikro- ja pk -yritysten mahdollisuudesta osallistua osaamisen kehittämisen mikro-opintokokonaisuuksiin ilmaiseksi vuoden 2023 aikana. Osaamiskokonaisuuteen kerätään 50-70 pk- ja mikroyrityksiä palvelevaa mikro-opintokokonaisuutta (alle 3 op), jotka on mahdollista suorittaa ilmaiseksi vuoden 2023 aikana. Tämän lisäksi toteutetaan kehittämistoimia suuralue- ja maakuntalähtöisesti.Määrällisenä tavoitteena:Valtakunnallisesti:

Osallistujia odotetaan valtakunnallisesti 5 000 henkilöä, joista Itä-Suomen suuralueella 400-500.Suuraluekohtaisesti:

Järjestetään suuraluekohtaisesti tapahtumia 50 kpl yritysjärjestöjen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyössä, joissa tuodaan esille teemoittain ajankohtaisia trendejä digitalisaatioon liittyen. Tilaisuuksia streemataan valtakunnallisen osaamisen siirron vahvistamiseksi.Maakunnallisesti:

Toteutetaan maakunnallisesti mikro- ja pk-yritysten digitalisaatiotarinoihin liittyvä hyvien käytänteiden kampanja (positiiviset tarinat) tukemaan ja kannustamaan yritysten vertaisosaamista (business to business osaamisen jakaminen)

Tuetaan Kauppakamareita ja alueellisia yrittäjäjärjestöjä tuomaan esiin vuonna 2023 aikana onnistuneita, mielenkiintoisia tai uusia polkuja avanneita mikro- ja pk-yritysten kehittämiskokemuksia.

Ohjataan ja sparrataan uusia yrityksiä alueellisten palveluntarjoajien ja koulutusorganisaatioiden palveluihin

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio