MetaCity Oulu


EU:n osarahoittama

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Vastuullinen yksikkö

Digitaaliset ratkaisut

Hankkeen kesto

01.10.2022 - 31.12.2024


Oulun yleiskaava määrittää, että Ritaharju-Teknologiakylä-Linnanmaa-alueesta tulee kehittää korkean teknologian, tutkimuksen, tuotekehityksen ja koulutuksen alue. Lisäksi Oulun kaupunkistrategiassa edellytetään digitaalisten palveluiden kehittämistä osana
Asiakirja luotu: 08.06.2022 14:08:33 EURA 2021 -järjestelmä
Hakemusnumero: 400582 Hankehakemus 3 (28) Hankkeen nimi: MetaCity Oulu
kaupunkikehitystä. MetaCity Oulu –hankkeessa arvioidaan nykyisten kaupunkisuunnittelupe riaatteiden sopivuus älykaupungin kehityksessä. Uutena kaupunkisuunnittelun osa-alueena kehitetään digitaalisen infrastruktuurin suunnittelumalleja. Lisäksi MetaCity Oulu -hanke tukee Oulun Innovaatioallianssin kohdeala I:n “Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa” kolmen kärkiohjelman toteutusta, joiden kanssa toteutetaan valikoitujen liiketoiminta-alojen pilottiprojektit. Pilottiprojekteihin kutsutaan mukaan eri toimialojen yrityksiä suuryrityksistä start-up-tiimeihin, mikä puolestaan tukee OIA:n poikkileikkaavan kärkiohjelman toteuttamista (“Start-up yrittäjyys, osaaminen ja jatkuva oppiminen sekä yritysekosysteemien kokonaisuus ja tuki”). Tavoitteena on kehittää pilotoiduista innovaatioista skaalattavia palveluita kansainvälisille markkinoille.

Tavoitteet

Tässä hankkeessa määritellään ns. 'Living Lab' -ympäristön toteutus eri osa-alueineen Oulun Ritaharju-Teknologiakylä-Linnanmaa- alueelle. Lisäksi määritellään MetaCity -älykaupungin suunnittelumalli, toimintakonsepti, liiketoimintamalli sekä kypsyysarviointimalli.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan työpaketteihin (TP) jaettua hankerakennetta noudattaen. Työpaketit, niiden vastuutahot, sisältö, resurssit on esitetty seuraavassa. Aikataulut on esitetty liitteessä 2.
TP1 HALLINNOINTI
TP2 METACITYN KAUPUNKISUUNNITTELUMALLI
TP3 METACITY OULU TOIMINTAKONSEPTI JA LIIKETOIMINTAMALLI TP4 PROOF-OF-CONCEPT -TESTIYMPÄRISTÖT
TP5 KYPSYYSARVIOINTIMALLI JA VAIKUTTAVUUSARVIOINTI

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyvät hyödynnettävät tulokset ovat MetaCity -kaupunkisuunnittelum alli, toimintakonsepti ja kypsyysarviointimalli. Tulokset ovat saatavilla hankkeessa syntyvien julkaisujen kautta sekä yhteistyöverkostojen kautta, kuten Smart Campus -verkosto ja kaupunkien keskinäiset verkostot.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio