fTwist - rohkeutta ja resilienssiä bisnekseen


EU:n osarahoittama

ELY-keskus

Vastuullinen yksikkö

Liiketoiminnan kehitys

Hankkeen kesto

01.08.2023 - 31.07.2026


 

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään kokonaan uudenlainen, Pohjois-Pohjanmaan erityispiirteet huomioiva työelämälähtöinen toimintamalli, mikro- ja pk-yritysten verkosto-osaamisen kehittämiseksi, jossa vastataan alati muuttuvaan toimintaympäristöhaasteisiin, ja samalla vahvistetaan osallistujien resilienssiä hyödyntämällä osallistujien sisäisiä ja ulkoisia voimavaroja jatkuvan oppimisen tukena. Hankkeen tuottamasta osaamisesta ja toimintamallista hyötyvät työelämässä toimivat yksilöt sekä koulutettuja henkilöitä työllistävät ja omaan toimintaansa kehittävät mikro- ja pk-yritykset. Toimintamalli koostuu kahdesta elementistä: yksilöiden osaamisen kehittämiseen tähtäävästä moduulipohjaisesta, monialaisesta valmennusohjelmasta ja yritysten ja muiden toimijoiden vapaaseen (ilmaiseen) käyttöön luotava liiketoiminnan kehittämisen osaamispankki. Toimintamallin avulla pyritään edistämään yksilöiden liiketoiminnan kehittämisosaamista (monialaiset valmennuskokonaisuudet) sekä yritysten kykyä hahmottaa liiketoimintaansa liittyviä kehittämistarpeita ja viedä ne käytäntöön yritystoiminnan kasvattamiseksi.

Hankkeessa suunnitellaan ja kehitetään liiketoimintaosaamisen kehittämisen osaamispankki. Se koostuu verkkoon tuotettavista materiaaleista ja työkaluista, joiden avulla mikro- ja pk-yritykset voivat kehittää omaa liiketoimintaansa tavoitellessaan yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä. Osaamispankki on kohderyhmien ja muiden toimijoiden vapaasti käytettävissä hankkeen päätyttyä.

Monialainen valmennuskokonaisuus ja liiketoimintaosaamisen kehittämisen osaamispankki muodostavat toimintamallin. Sen tavoitteena on päivittää ja kehittää työelämässä liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneiden osaamista tai sellaiseksi haluavien osaamista, jotta he työllistyvät oman alansa asiantuntijoiksi, johtajiksi tai ryhtyvät yrittäjiksi. Samalla vahvistetaan näitä henkilöitä palkkaavien mikro- ja pk-yritysten kyvykkyyksiä sekä antaa yrityksille työkaluja oman toiminnan kehittämiseen. Hanke tuo selkeää lisäarvoa suoraan hankkeen keskeisille kohderyhmille lisäten heidän työllistymismahdollisuuksiaan joko yrittäjänä tai palkansaajana.
Hankkeessa hyödynnetään kansallista ja kansainvälistä tutkimusnäyttöä ohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Etsitään parhaita käytänteitä verkostomaisen yrittäjyyden ja vastuullisen johtamisen edistämisessä. Näitä käytänteitä muokataan huomioiden Pohjois-Pohjanmaan alueelliset tarpeet iteratiivisella kehittämisellä.

Hankkeen toteutus

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat 1) rakentaa uudentyyppisiä, pitkä- ja lyhytkestoisia, valmennusohjelmia ja samalla edistää työelämään tai uuteen työtehtävään (asiantuntijana tai johtajana) siirtymistä ja yrittäjäksi ryhtymistä. 2) luoda uusi toimintamalli uuteen työtehtävään tai yrittäjäksi ryhtymiseen hankkeen kokemusten ja tutkimusnäytön perusteella. 3) pilotoida valmennusohjelmat kohderyhmille ja jatkuva iteratiivinen kehittäminen ja 4) harjoittelumalli osaksi valmennuskokonaisuutta, jossa hankkeen toimintoihin osallistuva henkilö menee yritykseen harjoitteluun.

Tulokset

Hankkeen keskeisenä tuloksena syntyy toimintamalli uralta uralle tai yrittäjäksi siirtymiseen korkeakoulutettujen työnhakijoiden ja muiden kohderyhmään kuuluvien osaamista kehittämällä.

Toteutetaan valmennusohjelmat, joissa keskiössä on osaamisen ja tiedon siirtäminen vertaisoppimisen keinoin.

Lisätään alueen yritysten ja valmennusohjelmiin osallistuneiden osaamista erilaisten digitaalisten työkalujen ja alustojen (mm. Howspace, Miro) käytössä. Alustat lisäävät henkilöiden valmiuksia ottaa käyttöön digitaalisten työkalujen ja tekoälyn käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio