Oppijan oikeus - opettajan taito


OKM

Vastuullinen yksikkö

Ammatillisen opettajankoulutuksen yksikkö

Hankkeen kesto

20.09.2018 - 30.09.2021

Hankkeen kotisivu

https://www.hamk.fi/projektit/oppijanoikeus/#ajankohtaista 


 

Tavoitteet

Tuottaa tutkimusperustaisesti tietoa opettajankoulutuksen kyvystä vastata haasteeseen erityisen tuen ohjauksen ja uraohjauksen riittävyydestä ja laadusta.

Kehittää erityisopettajankoulutusta tukemaan erityisopettajia erityisen tuen järjestämisessä ja konsultoivassa roolissa.

Kehittää opettajankoulutusta tukemaan aineenopettajien, yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten opettajien
ohjausosaamista tukea tarvitseville opiskelijoille.

Kehittää opettajankoulutusta tukemaan opinto-ohjaajien ja opettajien monialaista ohjausosaamista: määritellä
uraohjauksen osaaminen koulutusten jatkumossa.

Kehittää ruotsinkielistä opettajankoulutusta tukemaan opettajia erityisen tuen ja monialaisen ohjauksen kysymyksissä.

Tuottaa opettajankoulutuksiin yhteistä tarjontaa.

Tukea toisen asteen oppilaitoksia uudenlaisen toimintakulttuurin ja kumppanuuksien rakentamisessa.

Tukea opettajien kansainvälistymis- ja työelämäyhteistyön taitoja painottuen tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeisiin.

Hankkeen toteutus

Hankkeella vastataan siihen opettajien osaamistarpeen muutokseen, joka kumpuaa uudesta lukiolainsäädännöstä ja
ammatillisen koulutuksen reformista. Hankkeessa näkökulmana on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja
ohjausta. Opettajankoulutuksen kehittämisen kohteena ovat mm. opetussuunnitelmat, yhteinen opintotarjonta, monialainen ohjaus, opettajien arviointiosaaminen sekä uudenlaisten oppilaitoskumppanuuksien rakentaminen ja kansainvälisyys- ja työelämätaitojen vaihvistaminen.

Tulokset

Hankkeessa syntyy
tutkimusperustainen opetussuunnitelma-analyysi olemassa olevista malleista ja tietoa hyvistä käytänteistä erityisen tuen ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksessa koulutusta, materiaalia ja arviointitietoa toisen asteen opettajien arviointiosaamisen kehittämiseen
uraohjauksen osaamisen määrittely koulutusten jatkumossa
yhteistä koulutusmateriaalia ja opintotarjontaa erityisopetuksen ja monialaisen ohjauksen teemoihin
opettajankoulutukseen ja opettajien täydennyskoulutukseen uusia malleja toimintakulttuurin ja opettajien osaamisen kehittämiseksi sekä koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön
tutkimusperustaisesti vahvistunut opettajankoulutus ja vahvistuneet opettajankoulutuksen ja toisen asteen oppilaitosten kansainväliset yhteistyöverkostot.

Kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti hankkeen aikana syntyvät tulokset ovat hyödynnettävissä jo hankkeen aikana. Tämä varmistetaan yhteistyöverkoston avoimella ja keskustelevalla toimintakulttuurilla sekä heti hankkeen alkuvaiheessa sovituilla yhteisillä toimintatavoilla ja käytössä olevilla välineillä.

Partneriverkoston velvollisuutena on huolehtia, että tulokset saavuttavat jo hankkeen aikana kattavasti kohde- ja sidosryhmät. Koordinaattori huolehtii, että tulokset ovat opettajankoulutuksen, opettajien täydennyskoulutuksen sekä toisen asteen oppilaitosten ja rahoittajatahojen hyödynnettävissä myös hankkeen jälkeen.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio