Teknologialla osallisuutta - verkostolla vaikuttavuutta - TEKOS


OKM

Vastuullinen yksikkö

Sosiaaliala ja kuntoutus

Hankkeen kesto

01.12.2020 - 31.12.2023

Hankkeen kotisivu

https://www.roboai.fi/tekos/ 


 

Tavoitteet

Moniammatillinen verkostomme kerää yhteen terveysteknologian, toimintaterapian, puheterapian ja erityispedagogiikan alojen tutkijat, opettajat ja opiskelijat sekä kentällä toimivat ammattilaiset. Perimmäisenä tavoitteena on kommunikaation, itseilmaisun ja osallistumisen tukeminen teknologian keinoin. Hankkeessa tavoitellaan uusia toimintamalleja niin korkeakouluyhteistyöhön, moniammatilliseen yhteistyöhön, työelämäyhteistyöhön kuin osallistavaan kehittämiseen. Keskeinen tavoite on myös luoda aktiivinen toimijoiden verkosto erityisesti osallisuutta tukevan teknologian ympärille.

Tarkempina tavoitteina ovat:

-Kansallisen verkoston luominen osallisuutta tukevan teknologian ympärille (nouseva ala, jonka tarve on tunnistettu, mutta jonka parissa työskentelevät toimijat ja toiminnot vielä pirstaloituneita)

- Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkimusyhteistyön edistäminen (uusin perustutkimus suoraan soveltavan tutkimuksen käyttöön)

-Työelämäyhteistyön edistäminen

-Moniammatillisen toimintatavan edistäminen

-Osallisuuden tukeminen

-Teknologiavalmiuksien tukeminen ei-teknisillä osallisuuden asiantuntija-aloilla ja asiakaslähtöisen ja asiakasta osallistavan näkökulman edistäminen teknisillä aloilla

-Osaamispuutteiden ja koulutusaihioiden tunnistaminen

Hankkeen toteutus

TP1 verkoston toimijoiden tunnistaminen ja törmäyttäminen

TP2 työpajasarja osallisuutta tukevan teknologian kehittämisestä ja moniammatillisesta yhteistyöstä

TP3 uusien toimintatapojen pilotointi ja osaamistarpeiden tunnistaminen

TP4 tulosten levitys. Pajojen ja pilotointien tulokset julkaistaan eri yleisöä tavoittavissa foorumeissa ja hankkeen järjestämässä webinaarissa. Tulosten levittämisen tueksi verkoston jäsenet tarjoavat valmennusta uusien toimintatapojen ja älyvaate- ja älyhuonekalukonseptien soveltamisen ja käyttöönoton tueksi

TP5 koulutusaihiot ja uudet tutkimussuunnat. Hankkeen tulosten pohjalta luonnostellaan korkeakouluyhteistyössä toteutettavia koulutusaihioita ja uusia tutkimusavauksia

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio