Teknologialla osallisuutta - verkostolla vaikuttavuutta - TEKOS


OKM

Vastuullinen yksikkö

Sosiaaliala ja kuntoutus

Hankkeen kesto

01.12.2020 - 31.12.2023


 

Tavoitteet

Moniammatillinen verkostomme kerää yhteen terveysteknologian, toimintaterapian, puheterapian ja erityispedagogiikan alojen tutkijat, opettajat ja opiskelijat sekä kentällä toimivat ammattilaiset. Perimmäisenä tavoitteena on kommunikaation, itseilmaisun ja osallistumisen tukeminen teknologian keinoin. Hankkeessa tavoitellaan uusia toimintamalleja niin korkeakouluyhteistyöhön, moniammatilliseen yhteistyöhön, työelämäyhteistyöhön kuin osallistavaan kehittämiseen. Keskeinen tavoite on myös luoda aktiivinen toimijoiden verkosto erityisesti osallisuutta tukevan teknologian ympärille.

Tarkempina tavoitteina ovat:

-Kansallisen verkoston luominen osallisuutta tukevan teknologian ympärille (nouseva ala, jonka tarve on tunnistettu, mutta jonka parissa työskentelevät toimijat ja toiminnot vielä pirstaloituneita)

- Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkimusyhteistyön edistäminen (uusin perustutkimus suoraan soveltavan tutkimuksen käyttöön)

-Työelämäyhteistyön edistäminen

-Moniammatillisen toimintatavan edistäminen

-Osallisuuden tukeminen

-Teknologiavalmiuksien tukeminen ei-teknisillä osallisuuden asiantuntija-aloilla ja asiakaslähtöisen ja asiakasta osallistavan näkökulman edistäminen teknisillä aloilla

-Osaamispuutteiden ja koulutusaihioiden tunnistaminen
Tietolähde: Thinking Portfolio