Pohjois-Pohjanmaan kulttuurikenno


OKM

Vastuullinen yksikkö

Kulttuuri

Hankkeen kesto

25.03.2022 - 31.12.2023


 

Tavoitteet

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä sekä luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle maakunnassa. Tähän pyritään vahvistamalla osaamista, laatua, yhteistyötä ja verkostoja, sekä kulttuurin roolia kehittämistyössä.

Hankkeen tavoitteena on myös tukea kunnan mahdollisuuksia ja kykyä järjestään kulttuuripalveluitaan suunnitelmallisesti, laadukkaasti ja vaikuttavasti koko kunnan alueella, kaikille kuntalaisille. Samalla tavoitellaan resurssitehokkuutta sekä osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämistä. Kuntien lähtökohdat vaihtelevat ja hankkeella halutaan näitä eroja omalta osaltaan tasata. Keinoina tässä ovat osaamisen, laadun, vaikuttavuuden ja strategisuuden vahvistaminen, yhteistyön lisääminen, palveluiden yhteiskehittäminen ja mentorointimalli.

Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa laajempaa ymmärrystä kulttuurin potentiaalista ja laaja-alaisista mahdollisuuksista aluekehittämisessä niin elinvoiman, hyvinvoinnin, kestävyyden kuin myös taloudenkin näkökulmasta. Tähän pyritään osaamisen vahvistamisen lisäksi kulttuurisuunnittelun, kehittämistyöpajojen ja niiden pohjalta jokaisessa kunnassa toteutettavien teemallisten taidepilottien avulla. Työpajojen sisällöt ja pilottien aiheet nousevat kuntien toiminnassa ja strategioissa tunnistetuista kehittämistarpeista ja -haasteista. Pilotit ovat kulttuurin ja taiteen keinoin toteutettuja ratkaisuja haasteisiin.

Hankkeen laajempialainen tavoite on omalta osaltaan rakentaa Pohjois-Pohjanmaalle kulttuurin alueellista ekosysteemiä eli yhteistyörakennetta, kulttuurikennoa. Siinä kuntien ja niiden eri toi-mialojen, kuntalaisten, oppilaitosten, kulttuuri yhdistysten ja -toimijoiden tiivistyvä yhteistyö luo uuttaa osaamista ja aktiivisuutta kulttuurin kentälle. Tähän pyritään muun muassa hankinta- ja hankeosaamista vahvistamalla, kulttuurin moninaista vaikuttavuutta ja alueen kulttuurialan asian-tuntijoita/toimijoita ja taiteilijoita esiin tuomalla. Kanavia ovat osaamisklinikat, kehittämistyöpajat, taidepilotit ja kulttuurifoorum kehittämis- ja verkostoitumistilaisuudet.

Hankkeen toteutus

Tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet ryhmittyvät kolmeksi työpaketiksi: 1. Osaamisklinikat, 2. kehittämispilotit ja 3. kehittämistarinat.

Hankkeen päätoteuttaja on Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana Oamk, kulttuurialan yksikkö.

Oamkin vastaa osatoteuttajana kehittämispiloitointiin kuuluvien työpajojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä niiden tuloksiin liittyvästä raportoinnista.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio