Digillä työhön (DIGITYY)


Vastuullinen yksikkö

Liiketalous

Hankkeen kesto

12.06.2020 - 28.02.2023


 

Tavoitteet

Tavoitteet
Hankkeen koulutuksen tavoitteena on edistää hankkeeseen osallistuvien työttömien henkilöiden digitaalisen myynnin ja markkinoinnin osaamista ja siten työllistymistä kokoamalla heille tradenomin tutkinto-opinnoista sopiva 30 opintopisteen kokonaisuus, joka antaa työllistymiseen riittävät digitaalisen markkinoinnin tiedot ja käytännön työkalujen käyttötaidot. Koulutuskokonaisuus on suunniteltu yhteistyössä yritysten kanssa. Oleellinen osa koulutusta on käytännön harjoittelu digitaalisen markkinoinnin tehtävissä yrityksissä. Harjoitteluun liittyen työttömät opiskelijat verkostoituvat myös työnantajien kanssa ja voivat antaa osaamisestaan käytännön näytteen. Tällä on todettu Dimmy-hankkeessa olevan selkeä positiivinen yhteys työllistymiseen.
Tarkoituksena on kouluttaa 100 työtöntä henkilöä, joilla on riittävät perustiedot markkinoinnista ja myynnistä. Kunkin koulutuskerran pituus on noin 5 kuukautta ja tarkoitus on kouluttaa viisi 20 henkilön ryhmää. Kouluttamalla henkilöt erillisissä ryhmissä saadaan normaalisti vuoden kestävät opinnot tiivistettyä viiteen kuukauteen ja näin nopeutetaan henkilöiden paluuta työelämään.

Toimenpiteet
• Digitaalisen markkinoinnin perus strategiat, taktiikat ja toimenpiteet
• Ajankohtaisten digitaalisen markkinoinnin työkalujen kouluttaminen
• Käytännön harjoittelu yrityksessä
• opiskelijoiden rekrytointi (budjetti ja toimenpiteet, työaikaresurssit)
• Yritysten rekrytointi (budjetti ja toimenpiteet, työaikaresurssit)
• Koulutetuilta ja yrityksiltä kerätyllä palautteella koulutusta kehitetään vastaamaan paremmin työelämän tulevaisuuden tarpeisiin
Koulutukset:
- Digitaalisen markkinoinnin ja liiketoiminnan perusteet 5op
- Digitaalisen markkinoinnin kilpailukeinot ja strategiat 5 op
- Digitaalinen markkinointiviestintä 5 op
- Visuaalinen viestintä ja sisältömarkkinointi 5 op
- Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja käytännön toteutus 5 op
- Ohjattu käytännön harjoittelu yrityksessä 5 op
- yhteensä 30 op

Tulokset
- 100 koulutettua digitaalisen markkinoinnin ammattilaista
- 40 välittömästi koulutuksesta työllistyvää koulutettua ammattihenkilöä
- Yritysten digitaalisen markkinoinnin osaamistason kasvu
- Vähintään 50 yhteistyöyritystä.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio