Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen


OKM

Vastuullinen yksikkö

Hoitoalat (Oulu ja Oulainen)

Hankkeen kesto

01.02.2018 - 31.12.2021

Hankkeen kotisivu

https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/ 


 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on selvittää palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetuksen nykytila Suomessa sekä laatia moniammatillisesti työelämän asiantuntijoiden kanssa (lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat) palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen osaamisen kuvaus perustasolle (A) ja erityistasoille (B/C).

Hankkeen tavoitteena on laatia valtakunnallinen suositus palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetusohjelmasta ammattikorkeakoulujen hoitotyön ja yliopistojen lääketieteen perusopetukseen sekä luoda valtakunnalliset ja yhtenäiset suositukset erikoistumiskoulutuksesta palliatiiviseen hoitotyöhön ja lääketieteeseen. Hankkeessa kehitetään myös moniammatillista koulutusta ja korkeakouluopettajien palliatiivisen hoidon osaamista.

Hankkeen toteutus

Palliatiivinen hoito on parantumattomasta tai henkeä uhkaavasta sairaudesta kärsivän ihmisen ja hänen läheistensä aktiivista, kokonaisvaltaista ja moniammatillista hoitoa. Väestön ikääntyminen ja pitkäaikaissairauksien yleistyminen lisäävät palliatiivisen hoidon tarvetta.

Tällä hetkellä palliatiivinen hoito ei vielä integroidu kaikille terveydenhuollon tasoille, eikä palliatiivisen hoidon koulutus sisälly tarpeellisessa määrin kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen. Palliatiivisen hoidon järjestämisessä ja hoidon saatavuudessa on Suomessa alueellista vaihtelua, joka osaltaan liittyy osaamisvajeeseen. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut eivät tuota riittävästi palliatiivisen hoidon perus- ja erityisosaamista. Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen sisällöt ja laajuus vaihtelevat merkittävästi eri ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä.

Palliatiivisen hoidon koulutuksen kehittäminen on nostettu yhdeksi toimenpide-ehdotukseksi STM:n suosituksessa palliatiivisen hoidon järjestämisestä. Tämä kehittämistarve on tuotu esille myös uudessa ETENE:n Eutanasia kannanotossa.§

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio