Yleissairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen


OKM

Vastuullinen yksikkö

Hoitoalat (Oulu ja Oulainen)

Hankkeen kesto

01.03.2018 - 31.12.2020

Hankkeen kotisivu

https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/ 


 

Tavoitteet

Tavoitteet:

1. Määrittää kansallisesti sairaanhoitajan 180 op perusosaaminen, joka vastaa kansallisen sote uudistuksen tarpeisiin ja ottaa huomioon kansainvälisesti sairaanhoitajan edellyttävän osaamisen
2. Edistää ja todentaa siraanhoitajaopiskelijan kliinisen osaamisen kehittyminen koulutuksen aikana eri oppimisympäristöissä jatkuvan ohjauksen ja arvioinnin keinoin ja siten edistää opintojen sujuvuutta, osaamisen kehittymistä ja opintojen edistymistä
3. Varmistaa kansallisesti sairaanhoitajan perusosamisen 180 op koulutuksen laatu. Laadun todennettavuus ja läpinäkyvyys varmistetan valtakunnallisella osaamisen arvioinnilla, jota voidaan käyttää myös ulkomailla tutkinnon suoritaneiden osaamisen arviointiin sekä pitkään työelämästä poissa olleiden ammattilaisten osaamisen varmentamiseen ja päivittämiseen.

4. Lisäksi tavoitteina ovat:
- ohjata opiskelijan osaamisen kehittymistä eri oppimisympäristöissä mm. taitopajoissa, simulaatioissa, verkkoympäristöissä ja harjoittelussa
- sujuvoittaa opiskelijan opintojen nopeuttaminen edistymisen mukaan Â
- varmentaa sairaanhoitajan tutkinnon edellyttämä perusosaaminen (tasalaatuisuus)
- mahdollistaa ammattikorkeakoulujen tuottaman koulutuksen kansallinen ja kansainvälinen vertailu

Hankkeen toteutus

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (yleSHarviointi) hanke
1.3.2018-31.12.2020.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää sairaanhoitajaopiskelijan kliinisen osaamisen kehittymisen/ karttumisen ohjaavaa arviointia koulutuksen aikana eri oppimisympäristöissä. Lisäksi tarkoituksena on varmistaa kansallisesti sairaanhoitajan perusosaamisen 180 op koulutuksen laatu, joka vastaa kansallista ja kansainvälistä sairaanhoitajalta edellytettävää osaamista.

Hankkeessa tuotetaan sairaanhoitajan kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmät. Yleissairaanhoitajan 180 op ammatillisen perusosaamisen arviointimenetelmät (valtakunnallinen koe).

Hankkeessa ovat mukana Suomen kaikki 21 ammattikorkeakoulua, joissa on sairaanhoitajan tutkintoon johtavaa koulutusta. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat Suomen sairaanhoitajaliitto ry ja sen kautta European Federation of Nursing Associations, Tehy ry, Lääkehoidon opetuksen kehittämisen kansallinen asiantuntijaryhmä (LOKKA), Hallintoylihoitajien verkosto ja mukana olevien ammattikorkeakoulujen työelämäkumppanit ja kolmannen sektorin toimijat sekä toisen asteen oppilaitokset.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio