Arki lähemmäs -maaseudun asukkaiden kuntoutus- palvelujen monipuolistaminen etäkuntoutuksen kokeiluja hyödyntäen


ELY-keskus

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Vastuullinen yksikkö

Sosiaaliala ja kuntoutus

Hankkeen kesto

01.03.2018 - 31.03.2021

Hankkeen kotisivu

https://www.oamk.fi/c5/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/arki..


Hanketta toteuttavat yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa osatoteuttajina Lapin ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun yliopisto. Arki lähemmäs -hanke kiinnittyy korkeakoulujen strategisiin päämääriin ja painopistealueisiin. Pohjoissuomalaiset korkeakoulut ovat sitoutuneita pohjoisen alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on edistää ikäihmisten ja nuorten kuntoutuspalvelujen saatavuutta Pohjois-Pohjanmaan harvaan asutuilla maaseutualueilla sekä monipuolistaa palvelutarjontaa etäkuntoutusta hyödyntäen.
Tavoitteena on, että etäkuntoutuksessa osataan käyttää maaseudulle soveltuvia teknologisia ratkaisuja, jotka lisäävät kuntoutuksen asiakkaiden kotona asumisen mahdollisuuksia ja arjessa selviytymistä. Kuntoutumisen tukena on tärkeä osata hyödyntää asiakkaan lähiseudun ympäristöjä, alueellisia erityispiirteitä ja voimavaroja, jotka vahvistavat myös maaseutualueiden elinvoimaa.

Tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia verkostoja ja luoda maaseudulle uusia yhteistyömalleja. Hankkeessa jatketaan Pohjois-Suomessa käynnistynyttä kehittämistyötä. Toteutuneesta kehittämistyöstä otetaan oppia ja niistä saatuja kokemuksia hyödynnetään hankkeessa.

Hankkeen toteutus

Työpaketit ja vastuutoteuttajat

1.Työpaketti. Oamk Oy. Hankkeen koordinointi ja hallinnointi (2018-2020)

2.Työpaketti. Oamk Oy. Ikäihmisten itsearviointitiedon tuottaminen hankkeessa hyödynnettävään (mICF) mobiilisovellukseen (2018) keskeytetty

3.Työpaketti. Oamk Oy & Lapin AMK Oy. Etäkuntoutuspalvelujen osaamisen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (2018-2019)

4. Työpaketti. Oamk Oy. Etäkuntoutuksen yhteiskehittäminen (2019-2020)

5.Työpaketti. Oulun yliopisto, osatoteuttajat Oamk ja Lapin AMK. Hyvien etäkuntoutuskäytäntöjen arviointi ja käyttöönotto muuttuvassa toimintaympäristössä (2018-2020)

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio