POTKUA -Pelistä potkua porukalla tekemiseen


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Sähkö- ja automaatiotekniikka ja konetekniikka

Hankkeen kesto

01.05.2018 - 31.12.2021

Hankkeen kotisivu

www.oamk.fi/potkua 


Suomen paras Lean-hanke.

Tavoitteet

1.Koulutamme Lean Championeja, jotka toimivat Lean-ajattelun jalkauttajina yrityksissä.
2.Koulutamme Lean Six Sigma osaajia Green & Black Belt koulutuksissa.
3.Luomme ja otamme käyttöön jatkuvan parantamisen toimintamallin yrityksissä.
4.Nostamme asiakaslähtöisyyden kehittämisen keskiöön.
5.Edistämme luovuutta yritysten kehittämisessä.
6.Lisäämme tietoisuutta siitä, että koko henkilökunta voi kehittää yrityksen toimintoja yhdessä. Tämä parantaa myös informaation kulkua yrityksissä.
7.Edistämme pk-yritysten verkottumista ja vertaisoppimista järjestämällä koulutustilaisuuksia yritysten avainhenkilöille.
8.Lisäämme työhyvinvointia yrityksissä yhteisen toiminnan ja itsensä kehittämisen avulla. Näin työntekijät sitouvat paremmin yritykseen ja työssä viihtyminen paranee.

Hankkeen toteutus

POTKUA hankkeen tavoitteena on PK-yritysten tuottavuuden ja tuloksellisuuden sekä työelämän laadun parantaminen. Tämä toteutetaan osallistamalla yritysten henkilökunta kehittämään toimintaa asiakaskeskeiseksi jatkuvan parantamisen toimintamallilla. Tämä auttaa tunnistamaan yrityksen toiminnassa olevaa hukkaa - siis turhaa työtä tai materiaalien käyttöä josta asiakas ei ole valmis maksamaan. Yrityksen henkilöstön mukaan kutsuminen kehitystyöhön parantaa henkilöstön työviihtyvyyttä sekä sitoutumista yritykseen. Kehittämisen viitekehyksenä toimii LEAN-toimintafilosofia, joka koostuu yhdessä sovituista ""hyvistä tavoista"", päivittäisistä käytännöistä ja työkaluista.

Hankkeessa rakennetaan siirrettäviä 'todenmukaisia' hallittuja peliympäristöjä, joissa kehittämisjakson alussa yrityksen henkilöstö työskentelee ja opettelee LEAN-toimintafilosofian periaatteita yhdessä. Pelin opit siirretään yrityksen normaaliin toimintaan hankkeeseen sisältyvien yrityskohtaisten käyttöönotto- ja seurantajaksojen aikana.

Osana hanketta hankitaan koulutusta laadunhallinnan alueelle Six Sigma menetelmälle, johon koulutukseen osallistuu alustavasti n. 30 - 60 henkilöä mukaan tulevista yrityksistä. Myös Oamkin hankehenkilöstö kouluttaa yritysten henkilöitä LEAN-filosofian mukaiseen toimintaan.

Samalla edistetään Oulun ammattikorkeakoulun ja yritysten välisen yhteistyön menetelmiä konkreettisten pilottien avulla. Hankkeen aikana saadaan kokemuksia erilaisista yrityksistä ja organisaatioista sekä kehitetään toimintaa jatkuvasti mahdolliseksi toteuttaa yhä uusien yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Tulokset

Osallistuvia yrityksiä 19/30
Lähiopetuspäiviä: 523/460
Ohjaus/konsultointipäivät: 187/450
Osallistuneet henkilöt 299/160

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio