6Aika:CircVol Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa


Euroopan aluekehitysrahasto

Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Hankkeen kesto

01.08.2018 - 31.12.2020

Hankkeen kotisivu

https://circvol.fi/ 


 

Hankkeen toteutus

Suomessa syntyvästä jätekertymästä 90 prosenttia on peräisin tehdasteollisuudesta ja kaivannaistoiminnasta. Tästä miljoonia tonneja olisi hyödynnettävissä maarakentamiseen uusiomateriaalina ja loput uusioraaka-aineina ja -materiaaleina teollisuudessa. Kiertotalouden mukainen liiketoiminta, neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentäminen ja päästöjen pienentäminen ovat edellytys ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Oulu, Turku, Tampere ja Helsinki edistävät kiertotalouden mukaista liiketoimintaa yhteisellä CircVol-hankkeella. Hankkeella vauhditetaan kiertotalouden mukaista liiketoimintaa ja haetaan ratkaisuja näiden sivuvirtojen ja maamassojen parempaan hyödyntämiseen. Turku Science Park Oy:n koordinoimassa hankkeessa mukana on yhteensä kymmenen partneria Turusta, Tampereelta, Helsingistä ja Oulusta. Oulusta mukana ovat Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu. Jokaisesta kaupungista on valittu alue, jolla kehitetään kiertotalouden mukaista toimintamallia.

Oulussa hanke keskittyy Kiimingin Välimaalle sijoittuvan uuden kiertotalousalueen toimintamallin suunnitteluun ja alueen kehittämiseen. Oulun kaupungin tavoitteena on kehittää Välimaasta alue, jolle keskittyisi monipuolisesti erilaista kiertotalouden yritystoimintaa ja että alueelle sijoittuneet toimijat voisivat löytää keskinäistä synergiaa ja näin ollen mahdollistaa myös täysin uusien palvelukokonaisuuksien ja tuotteiden syntymisen. Kiertotalousalue myös mahdollistaisi resurssiviisauden huomioonottamisen aivan uudella tavalla alueen rakennushankkeissa, kun palveluja olisi saatavilla lähialueelta järkevien kuljetusyhteyksien päässä. Tätä kautta hanke tukee erityisesti kestävää kaupunkikehitystä.

Oulun ammattikorkeakoululla Luonnonvara-alan osastolla hankkeen puitteissa selvitetään nonfood-kasvien ja kierrätysmateriaalien käyttöä entisen kaatopaikka-alueen maisemoinnissa, biometaanin käytön edistämismahdollisuuksia kuljetus- ja energiantuotantoratkaisuissa, hyperspektrikuvauksen käytettävyyttä maamassojen ja haitta-aineiden tunnistamisessa sekä teollisuuden sivuvirtojen käyttöä vesiensuojelurakenteissa. Nämä selvitykset toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin, kiertotalousalan yritysten, viranomaisten sekä muiden CircVolin osatoteuttajien kanssa heidän asiantuntemustaan hyödyntäen.

Kestävän kehityksen mukaisia puhtaita ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen tuovat yritykset ovat hankkeen tärkein kohderyhmä. Nämä ratkaisut auttavat myös kaupunkeja toimimaan kestävämmällä tavalla. Hankkeessa yrityksillä on mahdollisuus tulla mukaan kehittämään kiertotalouden mukaisia ratkaisuja kohdealueille, kuten Hiedanrantaan Tampereella, Lauttarannan alueelle Turkuun ja Välimaan kiertotalousalueelle Ouluun.

Jätteiden hyödyntämismahdollisuuksien laajentaminen on osa hallituksen kärkihanketta, joka edistää kiertotaloutta ja kierrätystä. Hankkeella tuetaan myös valtioneuvoston jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskevan asetuksen (ns. MARA-asetus) sekä rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntämistä koskevan asetuksen (ns. MASA-asetus) jatkokehitystä.

CircVol edistää yritysten, korkeakoulujen ja kaupunkien välistä yhteistyötä maamassojen tehokkaampaan hyödyntämiseen ja kiertotalousratkaisujen tuomiseksi kaupunkeihin. Lisäksi kartoitetaan digitaalisia ratkaisuja ja rajapintoja. Toimenpiteet edistävät myös kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista. Mitä pienemmät ovat yritysten liiketoiminnasta aiheutuvat päästöt sitä päästöttömämpi on kaupunkikin.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio