AMKista uralle - uraseurantatiedot käyttöön


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Ammatillisen opettajankoulutuksen yksikkö

Hankkeen kesto

01.09.2018 - 31.05.2021


 

Tavoitteet

Toteuttaa ensimmäinen koko AMK-sektorin kattava digitaalinen uraseurantakysely 5 vuotta sitten valmistuneille sekä kehittää ja pilotoida ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille oma uraseurantakysely.

Luoda AMK-sektorille toimintamalli, jossa uraseurantakyselyssä kerättyä tietoa voidaan levittää tehokkaasti korkeakoulun sisällä, yhteistyökumppaneille ja potentiaalisille hakijoille AMKista uralle! -hankkeessa tehdyn kartoituksen perusteelle.

Kehittää yhteiset käytännöt yhteystietojen keräämiseen eri rekistereistä. Hyvien käytänteiden kokoaminen ja AMK-sektorille valtakunnallisen toimintamallin luominen.
TIETOA HANKKEESTA
Etusivu
Tavoitteet
Tulokset

RAHOITTAJAT

ELY-keskus
Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen toteutus

Hankkeessa pureudutaan valtakunnallisen uraseurantatiedon tehokkaaseen keräämiseen (valtakunnallinen kysely), raportoinnin kehittämiseen, tiedon vertailtavuuteen ammattikorkeakoulujen kesken ja yliopistosektorin välillä sekä levittämiseen koko ammattikorkeakoulukentälle.
Uraseurantatietoa hyödynnetään osaamistarpeiden muutoksen ennakointiin, koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen, sekä toiminnanohjauksen ja laatutyön prosessien tehostamiseen.

Hankkeen toimenpiteet:
* Valtakunnallisen uraseurantakyselyn toteutus (vuosina 2013, 2014 ja 2015 valmistuneille)
* YAMK uraseurantakyselyn pilotointi
* Uraseurantakyselyn tulosten digitalisointi
* Tulosten levittämiseen liittyvät koulutukset ja työpajat
* Alumnien tavoittamisen tehostaminen
* Valtakunnallisen verkoston kehittäminen uraseurantatietojen levittämiseen

Hankkeen toimijat: Turun ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Oulun ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.
Lisätietoja Amkista uralle - uraseurantatiedot käyttöön -hankkeesta: projektipäällikkö Satu Helmi, Turun ammattikorkeakoulu, satu.helmi#turkuamk.fi (korvaa # -> @)

Tulokset

Kansallisesti vertailukelpoinen ja yliopistojen uraseurannan kanssa yhteneväinen valtakunnallinen uraseurantakysely sekä YAMK-sektorille profoitu kysely, joka tuottaa riittävää tietoa koulutuksen laadulliseen kehittämiseen ja YAMKkoulutuksien markkinointiin.

Ammattikorkeakoulut saavat käyttöönsä yliopistosektorin tapaan vuosittain toteutettavan kyselyn sekä AMK- että
YAMK-tutkinnon suorittaneille. Saatujen tulosten raportointi on räätälöity tiedon tarpeen mukaan ja tulosten jakaminen eri hyödyntäjille on tehostunut.

Vuosittainen tiedonkeruu ja tietojen siirto Työssä.fi -portaaliin palvelee ammattikorkeakouluopiskelijoita, hakijoita,
toisen asteen toimijoita ja ohjaustoimintaa. Valtakunnallinen AMK-verkosto tukee valtakunnallisen kyselyn toteuttamista ja kehitystyötä. Hankkeen päättyessä uraseurantakyselyn toteuttamiselle on löytynyt ""kotipesä"" joka organisoi Aarresaariverkoston tapaan Uraseurantakyselyn toteuttamista, raportointia ja kehitystyötä.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio