HARKKA - Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Hoitoalat (Oulu ja Oulainen)

Hankkeen kesto

01.10.2018 - 31.01.2022


 

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on harjoitteluympäristöjä ja -käytäntöjä kehittämällä varmistaa opiskelijoiden sujuvasiirtyminen työelämään sekä riittävä harjoittelu terveysalalla vaadittavaan potilasturvalliseen ja ammatilliseenosaamiseen kehittyvässä palvelujärjestelmässä. Väestön terveys- ja hyvinvointitarpeet muuttuvat esim.väestörakenteen ja elintapasairauksien myötä. Osaamisen ja osuvien harjoittelumahdollisuuksien ja -paikkojenvarmistaminen on yhteinen haaste koulutukselle ja palvelujärjestelmälle. Korkeakoulujen tulee varmistaa koulutuksenlaatu ja osaamisvaatimukset varmistamalla riittävät harjoittelumahdollisuudet maan laajuisesti opiskelijoiden sujuvaanopiskeluun ja siirtymiseen työelämään. Alueelliset erot ihmisten olosuhteissa ja palvelujen tarjonnassa edellyttävät,että projekti toteutetaan kansallisena ja saavutetaan toimintamalli, joka kattaa maan eri osat. Harjoittelukäytänteitä jaharjoitteluympäristöjä tulee kehittää ja luoda uusia toimintamalleja varmistamaan laadukasta oppimista ja työssävaadittavia taitoja.

Hankkeen tavoitteena on laajentaa mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia harjoitteluympäristöjä opintojen ja työelämäänsiirtymisen nopeuttamiseksi ja ympärivuotisen opiskelun mahdollistamiseksi. Työssäkäynnin opinnollistaminen sekäerilaiset autenttiset, digitaaliset ja teknologiatuetut ympäristöt tarjoavat aiempaa joustavamman tavan harjoitteluun jaosaamisvaatimusten saavuttamiseen sekä opintojen etenemisen säätelyyn. Erilaisia harjoitteluympäristöjä auditoidaanja arvioidaan, innovoidaan ja kokeillaan etäharjoittelun mahdollisuuksia. Harjoittelun painopistettä siirretään sote-uudistuksen mukaisesti peruspalveluiden vahvistamiseen. Moniammatillisten tiimitaitojen harjoittelua ja harjoittelunohjauskäytäntöjä kehitetään yhdessä korkeakoulujen eri tutkinto-ohjelmien ja palvelun tuottajien kesken.

Tulokset

Keskeisenä tuloksena syntyy osuvia harjoitteluympäristöjä mahdollistamaan
terveysalan opiskelijoiden viiveetön valmistuminen ammattiin ja sujuva
siirtymisen työelämään. Suomeen muodostuu valtakunnallisesti tasalaatuinen koulutusmalli,
joka käsittää harjoittelun erilaisissa harjoitteluympäristöissä sekä uusissa
digitaalisissa etäpalveluihin pohjautuvassa harjoittelussa. Harjoittelua
laajennetaan uusiin palvelujärjestelmän toimintaympäristöihin mahdollistamaan
laadukas terveysalan koulutus ja osaaminen tulevaisuuden asiakkaiden ja
palvelujärjestelmän tarpeisiin. Yhteistyössä syntyvät yhdenmukaiset
toimintatavat opiskelijoiden harjoittelun ohjaukseen.Hankkeessa tiivistetään yhteistyötä korkeakoulujen ja uudistuvan asiakaslähtöisen
palvelujärjestelmän kanssa. Hankkeen osatoteuttajat muodostuvat edustavasta
joukosta ammattikorkeakouluja eri puolilta Suomea (Oamk, Savonia, TAMK, KAMK, LAMK ja Lapin AMK) sekä kahdesta yliopistosta (Oulun ja Lapin Yliopisto).
Yhteistyössä kehitetään koko maata koskeva toimintamalli terveysalan
opiskelijoiden kliinisten ja moniammatillisten taitojen harjoitteluun
erilaisissa harjoitteluympäristöissä. Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää kaikki
kansalliset ja myös kansainväliset terveysalan korkeakoulut.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio