Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa


ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Informaatioteknologia

Hankkeen kesto

01.09.2018 - 31.12.2020


 

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on valmentaa nopeasti ammattitaitoista työvoimaa 6Aika -kaupunkien alueilla toimivien yritysten havaittuun digiosaajavajeeseen. Hankkeen osatavoitteina ovat:
- yksilöidä 6Aika -kaupunkien yritysten digitalisaatioon liittyvät osaamis- ja työvoimatarpeet
- suunnitella ja toteuttaa hankkeen tarvekartoitukseen perustuen uudet joustavat valmennuskokonaisuudet olemassa olevaa koulutustarjontaa sekä kilpailutuksen kautta valittavia valmennuspalvelun tarjoajia hyödyntäen
- luoda digitalisaation valmennukseen erikoistunut 6Aika -osaajaverkosto ja valmennusohjelmat, joiden sisältö perustuu alueiden yritysten esille tuomiin osaamistarpeisiin sekä synnyttää joustava valmennuskokonaisuus, jossa ohjelmien sisältö ja ajallinen kesto perustuvat koulutettavan henkilön osaamiseen, työkokemukseen ja aikaisempaan koulutukseen
- tuloksellinen valmennus, josta koulutukseen osallistuvat työllistyvät suoraan alueen yrityksiin
- varmistaa valmennuksen työelämäyhteys työssä oppimisen kautta ja toteuttamalla työhön liittyvä harjoittelu / harjoittelutyö alueen yrityksissä
- luoda 6Aika kaupunkien, elinkeinojen kehittämisestä vastaavien organisaatioiden sekä koulutuslaitosten ja -yritysten välinen yhteinen osaamistarpeiden laadullisen ja määrällisen ennakoinnin menetelmä ja menettelytapa, jolla alueen yritysten osaamistarpeet päivitetään säännöllisesti.

Hankkeen toteutus

6Aika -kaupunkialueilla on käynnissä voimakas positiivinen rakennemuutos. Alueittain on muodostunut kasvavia verkostomaisesti operoivia toimialoja, joihin on panostettu ja panostetaan myös jatkossa. Digitalisaatio vaikuttaa kaikkien näiden toimialojen kehitykseen. Kehityksen vauhdissa pysyminen sekä sen myötä syntyvien hyötyjen ja kilpailuedun kotiuttaminen vaativat laajamittaisia panostuksia kaikilla alueilla. Yksi keskeinen pullonkaula digitalisaation hyödyntämisessä on osaamisen ja osaajien vaje.

Oulun seudulla hanke keskittyy painettavaan elektroniikkaan ja se osaamisen nostamiseen.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio