Resilienssi ja tulevaisuususko


ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Hankkeen kesto

01.10.2018 - 31.12.2020


 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisten oppilaitosten toimintaa sekä opetus-, ohjaus- ja muun henkilöstön valmiuksia siten, että opiskelijoiden opinnot etenevät, keskeyttäminen vähenee ja siirtyminen jatko-opintoihin ja työelämään sujuu mahdollisimman jouhevasti.

Hankkeen tuloksena syntyy palvelutarpeen arviointiväline sekä dokumentaatioväline toimenpiteiden kirjaamista ja vaikuttavuuden arviointia varten. Hankkeen aikana kehitetään toimintamalleja, joiden avulla opiskelijoiden opiskelut etenevät ja opintojen keskeytyminen vähenee sekä siirtyminen jatko-opintoihin tai työelämään sujuvoituu.

Pitkän aikavälin tavoitteena on, että eri oppilaitosten opiskelijoiden opinnot etenevät, opintojen keskeyttämiset vähenevät sekä siirtyminen jatko-opintoihin tai työelämään sujuvoituu. RETU-hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja palvelutarpeen arviointiväline on mahdollista siirtää muiden kouluasteiden käyttöön.

Hankkeen toteutus

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisten oppilaitosten toimintaa sekä opetus-, ohjaus- ja muun henkilöstön
valmiuksia ja osaamista siten, että varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen keinoin varmistetaan opiskelijoiden opintojen eteneminen, keskeyttämisen väheneminen sekä siirtyminen jatko-opintoihin ja työelämään mahdollisimman jouhevasti. Hankkeen tuloksena syntyy toimintamallien lisäksi palvelutarpeen arviointiväline sekä dokumentaatioväline toimenpiteiden kirjaamista ja vaikuttavuuden arviointia varten.

Työpaketissa 5 päävastuullinen toimija on Oamk. Työpaketissa teemana on opiskelijoiden työllistymistaidot, joilla tarkoitetaan työelämätietoutta, yleisiä työelämä- ja työnhakutaitoja sekä työllistymismahdollisuuksien tunnistamista. Työpaketissa keskitytään tunnistamaan palvelutarpeen arviointivälineen avulla opiskelijoiden työllistymistaidoissa esiintyviä puutteita. Työpaketissa luodaan ohjaukseen toimintamalleja ja urapalveluja, jotka tukevat opiskelijoiden työelämään siirtymistä opintojen jälkeen.

Hankkeen koordinaattorina toimii Laurea-ammattikorkeakoulu Oy. Osatoteuttajina ovat Oamk Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Helsingin yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen yliopisto ja Ã…bo Akademi.

Tulokset

Hankkeessa kehitetään palvelutarpeen arviointiväline, jonka avulla opiskelijoiden tilannetta voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti. Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline antaa tuloksena tiedon, onko opiskelijan tilanteessa jotain hälyttävää opiskelukyvyn, toimijuuden tai toimintakyvyn tai urasuunnittelu- ja työllistymistaitojen suhteen.

Kehitetään toimintamalleja, jotka auttavat oppilaitosten henkilöstöä havaitsemaan opiskelijoiden opintoja haittaavia tekijöitä mahdollisimman varhain ja toimimaan suunniteltujen prosessien mukaisesti siten, että opiskelija saa nopeasti tarvitsemaansa tukea ja ohjausta.

Tuloksena syntyy valtakunnallisia malleja, rakenteita ja palveluja.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio